nowmag.gr

Στη δικτύωση υπολογιστών, ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης (WAP, Wireless Access Point) ή γενικότερα ένα σημείο πρόσβασης (AP) είναι μια συσκευή που συνδέει ασύρματες συσκευές WiFi σε ένα ενσύρματο δίκτυο. Το AP συνδέεται συνήθως σε δρομολογητή (μέσω ενσύρματου δικτύου) ως αυτόνομη συσκευή, αλλά μπορεί επίσης να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ίδιου του δρομολογητή (router). Ένα AP διαφοροποιείται από ένα hotspot, που είναι η φυσική τοποθεσία όπου είναι διαθέσιμη η πρόσβαση WiFi σε ένα WLAN.

Ένα AP συνδέεται απευθείας σε ένα ενσύρματο τοπικό δίκτυο, συνήθως Ethernet, και ασύρματες συνδέσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογία Wireless LAN, συνήθως WiFi, για άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη ενσύρματη σύνδεση. Τα AP υποστηρίζουν τη σύνδεση πολλών ασύρματων συσκευών μέσω της ενσύρματης σύνδεσης τους.

Η ασύρματη πρόσβαση στο Internet είναι πλέον μία ανάγκη. Ένα σημείο πρόσβασης AP μπορεί να βρίσκεται σήμερα παντού, σε ένα νοικοκυριό ή σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα. Ωστόσο, επειδή τίποτα δεν είναι τέλειο, αφού τα πλεονεκτήματα συνοδεύονται και από μειονεκτήματα. (εικόνα 1) 

Πλεονεκτήματα

  1. Πρόσβαση περισσότερων χρηστών

Ένας συνηθισμένος ασύρματος δρομολογητής (router) μπορεί να υποστηρίξει μόνο 10-20 χρήστες, ενώ ένα AP μπορεί να δίνει πρόσβαση σε περισσότερους από 50 ή ακόμα και εκατοντάδες χρήστες και επιπλέον έχει ισχυρότερη δυνατότητα αποστολής και λήψης σημάτων. Ειδικά σε μια μεγάλη περιοχή που χρειάζεται ασύρματη κάλυψη, ένα AP έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από έναν ασύρματο δρομολογητή.

  1. Ευρύτερο φάσμα μετάδοσης

Σε γενικές γραμμές η εμβέλεια του σήματος ενός ασύρματου δρομολογητή είναι μόνο μερικές δεκάδες μέτρα, και πέρα από αυτή την απόσταση, το σήμα χάνεται. Ωστόσο, ένα AP μπορεί να καλύψει μεγαλύτερες αποστάσεις έως και 100-300 μέτρα και η αύξηση των σημείων ασύρματης πρόσβασης επεκτείνει αναλογικά την κάλυψη του σήματος, πράγμα που επιτρέπει στους χρήστες να περιφέρονται ελεύθερα στο δίκτυο. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, ο χώρος των γραφείων τους είναι συνήθως μεγαλύτερος, ενώ μερικοί πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ διαφορετικών κτιρίων και ο αριθμός των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο είναι τόσο μεγάλος που χρειάζονται μεγαλύτερη ασύρματη κάλυψη, αποφεύγοντας έτσι τη χρήση και διαχείριση δικτύου με καλώδια.

  1. Ευέλικτη δικτύωση

Είναι γνωστό ότι εκτός από την οικιακή δικτύωση, η ασύρματη δικτύωση σε εμπορικές τοποθεσίες συχνά συνεπάγεται τη χρήση πολλών ασύρματων συσκευών και διαφορετικά πρότυπα δικτύωσης θα πρέπει να υιοθετούνται με βάση το περιβάλλον και τις απαιτήσεις. Η λειτουργία δικτύωσης ενός ασύρματου δρομολογητή είναι σχετικά ενιαία, με μικρή ευελιξία. Αντίθετα, ένα AP έχει μια ποικιλία λειτουργιών επιλογής, όπως το Simplex AP, το Wireless Client, η Ασύρματη Γέφυρα, η Γέφυρα πολλαπλών σημείων κ.λπ., πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ ευέλικτο, και η διαχείριση του μπορεί να γίνει με κεντρικό τρόπο με τη συνεργασία ενός ασύρματου ελεγκτή AP (εικόνα 2).

  1. Διασύνδεση πολλαπλών AP

Η επιχείρηση μπορεί να σχεδιάσει την ασύρματη εγκατάσταση με ευελιξία ανάλογα με την πραγματική της κατάσταση. Η διασύνδεση πολλαπλών AP μπορεί να εκμεταλλευθεί πλήρως τα πλεονεκτήματά τους. Οι εφαρμογές πολλαπλών AP βρίσκονται συνήθως σε επιχειρήσεις, αλλά σπάνια εμφανίζονται στο σπίτι. Στην επιχείρηση, η κάλυψη ενός AP είναι περιορισμένη, έτσι για να επεκταθεί η κάλυψη των ασύρματων δικτύων και να δοθεί η δυνατότητα στους πελάτες να περιπλανούνται απρόσκοπτα στο δίκτυο, η επιλογή της διασύνδεσης πολλαπλών AP είναι η πιο πρόσφορη  για μια επιχείρηση. 

Μειονεκτήματα

  1. Υψηλό κόστος

Αρκετοί πιστεύουν ότι τα ασύρματα AP είναι κάπως ακριβά, επειδή στις επιχειρήσεις όπου όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα του επιχειρηματικού ασύρματου δικτύου, τόσο περισσότερα ασύρματα AP χρειάζονται, είναι ανάλογα υψηλότερο και το κόστος που επωμίζονται. Έτσι, η προτεραιότητα μιας επιχείρησης είναι να ελέγξει το κόστος, γεγονός που οδηγεί πολλούς να είναι απρόθυμοι να χρησιμοποιούν ασύρματα AP, προτιμώντας να χρησιμοποιούν οικιακούς ασύρματους δρομολογητές με χαμηλότερες επιδόσεις.

  1. Αδυναμία αυτόνομης χρήσης του

Πολλοί είναι αυτοί που θα προτιμήσουν αρχικά τους ασύρματους δρομολογητές (router) αντί για τα ασύρματα AP, εάν πρόκειται να ληφθεί κάποια απόφαση για την κατασκευή ασύρματων δικτύων, εκτός αν πρόκειται για ένα μεγάλο ξενοδοχείο ή για δημόσιους χώρους. Ο κύριος λόγος είναι ότι ένα ασύρματο AP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του, δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το xDSL μόντεμ και πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλο εξοπλισμό, όπως είναι οι διακόπτες, ελεγκτές, διανομείς ethernet κ.λπ. Έτσι αρκετοί χρήστες θεωρούν το AP ως ένα ιδιαίτερα μεγάλο μπελά, και πολύ λιγότερο βολικό από έναν ασύρματο δρομολογητή (εικόνα 3).

  1. Μικρότερη Αξιοπιστία

Δεδομένου ότι τα ασύρματα δίκτυα λειτουργούν με επικοινωνία ραδιοκυμάτων, το σήμα τους επηρεάζεται πολύ από παρεμβολές. Το σήμα επηρεάζονται επίσης από ζητήματα που αφορούν τη διάδοση του. Ακόμα και η κίνηση των χρηστών δημιουργεί επίσης αστάθεια στα σήματα. Αυτές οι διαταραχές στο σήμα ενδέχεται να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν για το διαχειριστή του δικτύου (εικόνα 4).

  1. Λιγότερος έλεγχος

Ενώ τα ασύρματα δίκτυα προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στα γραφεία όπου οι χρήστες μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε, γίνεται δύσκολη η διαχείριση των εργαζομένων. Είναι δυνατό ακόμα και να εργάζονται έξω από το γραφείο, αν το σήμα είναι διαθέσιμο. Έτσι, μπορεί να μην είναι εύκολο για τους διαχειριστές να παρακολουθούν το έργο τους.

  1. Ζητήματα ασφαλείας

Η ασφάλεια αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας. Τα ασύρματα δίκτυα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο από αυθαίρετες αλλαγές, καθώς και κινδύνους υποκλοπών. Έτσι κάνουν χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης για την ασφάλεια, και μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας για τον ίδιο λόγο. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι μερικές από τις τεχνικές κρυπτογράφησης μπορούν εύκολα να παραβιαστούν.

Συμπερασματικά, τα ασύρματα AP και οι ασύρματοι δρομολογητές απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες χρηστών. Ένας ασύρματος δρομολογητής απευθύνεται κυρίως σε οικιακούς χρήστες και φοιτητές με χαμηλό κόστος και καλή απόδοση και είναι σε θέση να καλύψει τις βασικές ανάγκες των χρηστών σε μία οικογένεια. Τα ασύρματα AP στοχεύουν κυρίως τους επαγγελματίες χρήστες και η εμβέλειά τους είναι ευρύτερη, υποστηρίζουν την πρόσβαση περισσότερων χρηστών και έχουν δυνατότητες εκπομπής ισχυρότερου σήματος και καλύτερης λήψης. Ταυτόχρονα, έχουν καλύτερες επιδόσεις σε θέματα ασφάλειας, ενώ φυσικά και η τιμή τους είναι ανάλογα πολύ πιο ακριβή.

Σ. Χατζηστρατής

You May Like This