nowmag.gr

Στις 3 Ιουνίου θα βρίσκεται “στον αέρα” η τέταρτη πρόσκληση του WiFi4EU, της φιλόδοξης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, μέσω της οποίας δήμοι απ’ όλη την Ευρώπη επιδοτούνται με €15.000 για την εγκατάσταση δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους.

Η τέταρτη – κατά σειρά – και τελευταία πρόσκληση της Κοινοτικής πρωτοβουλίας επρόκειτο να είναι ενεργή στις 17 Μαρτίου, ωστόσο, ακυρώθηκε λόγω των έκτακτων συνθηκών, που δημιούργησε η πανδημία του COVID-19. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η οποία θα είναι “ανοιχτή” μέχρι τις 4 Ιουνίου, είναι €14,2 εκατ. και μέσω αυτής θα διατεθούν 947 κουπόνια σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το WiFi4EU συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των δικτύων μέσω της υποστήριξης για την εγκατάσταση δωρεάν σημείων πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων (18% των εγκαταστάσεων) και των σχολείων (37,5%).

“Η τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενισχύει τη σημασία της καθολικής πρόσβασης σε υψηλής ταχύτητας, αξιόπιστες και ασφαλείς συνδέσεις στο Διαδίκτυο για όλους: επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και πολίτες”, αναφέρει σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τονίζει, “με μια Κοινότητα περίπου 30.000 εγγεγραμμένων ευρωπαϊκών δήμων, το WiFi4EU αποκάλυψε μια ισχυρή τοπική ζήτηση για επέκταση της προσφοράς υπηρεσιών Wi-Fi στους πολίτες, προκειμένου να προωθήσει την τοπική οικονομία του ηλεκτρονικού εμπορίου, να υποστηρίξει τον τουρισμό και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα τοπικών δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες”.

Αποτελέσματα
Η πρώτη πρόσκληση για το WiFi4EU πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2018 είχε προϋπολογισμό €42 εκατ. και ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 13.000 δήμοι απ’ όλη την Ευρώπη, ενώ διανεμήθηκαν 2.800 κουπόνια. Ακολούθησε μια δεύτερη τον Απρίλιο του 2019, με προϋπολογισμό €51 εκατ., στην οποία έγιναν περισσότερες από 10.000 αιτήσεις για 3.400 κουπόνια.

Η τρίτη πρόσκληση για τη δράση, με προϋπολογισμό €26,7 εκατ., είχε λάβει χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 11.000 αιτήσεις από ευρωπαϊκούς δήμους από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διανείμει 1.780 δελτία για τη δημιουργία ενός δωρεάν δικτύου Wi-Fi σε δημόσιους χώρους.

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία και την εξασφάλιση της διάθεσης όλων των διαθέσιμων κουπονιών, για την τέταρτη και τελευταία πρόσκληση δεν θα υπάρχει μέγιστος αριθμός κουπονιών ανά συμμετέχουσα χώρα. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή επιλέγει τα προς χρηματοδότηση σχέδια με βάση τη σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τήρηση της γεωγραφικής ισορροπίας, ενώ κάθε συμμετέχουσα χώρα δικαιούται τουλάχιστον 15 κουπόνια. Στις τρεις προηγούμενες προσκλήσεις κάθε χώρα μπορούσε να αποκτήσει – κατά ανώτατο όριο – 142 κουπόνια, όριο που δεν ισχύει στην τελευταία πρόσκληση.

Ελληνική συμμετοχή
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ελλάδα έχει καταγράψει την υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, όσον αφορά το ποσοστό των δήμων που έχουν ζητήσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU για την ανάπτυξη σημείων σε δημόσιους χώρους με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το 82,7% των ελληνικών Δήμων έχει ήδη εγγραφεί στην ειδική online υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να λάβει επιδότηση €15.000 έκαστος για την ανάπτυξη ασύρματων υποδομών σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα ή πλατείες.

Τι καλύπτεται
Η Επιτροπή καλύπτει το κόστος της εγκατάστασης ενώ ο δήμος καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες (η πρόσβαση στο Διαδίκτυο πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τρία χρόνια). Το κάθε δελτίο WiFi4EU παρέχει ένα σταθερό ποσό χρηματοδότησης ύψους €15.000 ανά δήμο. Οι δήμοι χρησιμοποιούν τα vouchers για να δημιουργήσουν δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών κέντρων, των δημόσιων βιβλιοθηκών, των μουσείων, των δημόσιων πάρκων ή των πλατειών.

Η δράση
Το πρόγραμμα WiFi4EU, συνολικού ύψους €120 εκατ. για την περίοδο 2018-2020, καλύπτει και τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Η συνολική χρηματοδότηση των €120 εκατ. υπολογίζεται ότι θα καλύψει 8.000 δήμους σε ολόκληρη την Ε.Ε., έως το 2020.

Τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα χρηματοδοτηθούν δίκτυα, που δεν αναπαράγουν υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες δωρεάν προσφορές παρόμοιας ποιότητας. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται και το δίκτυο αρχίζει να λειτουργεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Τα δίκτυα Wi Fi, με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 30 Mbps, εγκαθίστανται σε περιοχές, όπου δεν παρέχεται ήδη ανάλογη δωρεάν συνδεσιμότητα Wi Fi.

Πηγή: sepe.gr

You May Like This