nowmag.gr

Βαριά δείχνει να είναι η ψηφιακή ατζέντα της κυβέρνησης για το 2020, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να δεσμεύεται για άμεση δημοπράτηση σειράς έργων, που σχετίζονται με την τεχνολογία και την πληροφορική. Πρόκειται για έργα, συνολικού ύψους €738 εκατ., των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που σχετίζονται με την τεχνολογία, των οποίων η διαχείριση και υλοποίηση έχει περάσει στο Υπουργείο. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τη δημοπράτηση των πρώτων έργων εντός του 2020, με τις πρώτες δημοπρασίες να ξεκινούν στο τέλος του Ιανουαρίου.

Οι πρώτες δημοπρασίες έργων, που σχετίζονται με την τεχνολογία και την πληροφορική, θα ξεκινήσουν στο τέλος του Ιανουαρίου

Έχουμε, εδώ και χρόνια, σε εκκρεμότητα τη δημοπράτηση συγκεκριμένων μεγάλων έργων πληροφορικής. Το ERP του ελληνικού Δημοσίου – το σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού – δεν έχει δημοπρατηθεί, το σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού HRMS το ίδιο, το ίδιο και το σύστημα εξυπηρέτησης πολιτών – αυτό το οποίο εμείς κωδικοποιούμε ως gov.gr, παλαιότερα είχε κωδικοποιηθεί ως CRMS”, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχουν και πολλά άλλα συστήματα, των οποίων ακόμη εκκρεμεί η δημοπράτηση, όπως συστήματα τηλεδιασκέψεως στη Δικαιοσύνη, ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, που αφορούν τη Δικαιοσύνη. Είναι δεδομένο πως θα κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα στο να μπορέσουμε με αρκετά χρόνια καθυστέρηση, πλέον, να έχουμε στα χέρια μας αυτά τα συστήματα”.

Λειτουργία του gov.gr
Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε διεξοδικά στις ψηφιακές προτεραιότητες της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες. Κομβική μεταξύ αυτών είναι η λειτουργία το gov.gr, που προγραμματίζεται για το 1ο εξάμηνο του 2020. “Η υλοποίηση της πλατφόρμας είναι σε εξέλιξη, η πρώτη έκδοση της πύλης είναι ήδη έτοιμη εσωτερικά και ο στόχος μας είναι εκεί να περαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου, που καταρχήν είναι ήδη διαθέσιμες ψηφιακά – και είναι εκατοντάδες – και να προσθέσουμε και δύο καινούργιες, την εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση. Η προοπτική είναι ότι εκεί θα περαστούν, εν τέλει, σχεδόν όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να ψηφιοποιηθούν, μέσα από μία ενιαία πύλη. Στόχος μας είναι στην τελική εκδοχή του gov.gr να μην εκδίδει πιστοποιητικά, αλλά να μπορούν οι υπηρεσίες να αναζητούν μόνες τους τα διαθέσιμα δεδομένα για τους πολίτες, και άρα να ανταλλάσσονται πληροφορίες και όχι χαρτιά”, σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ψηφιακές ταυτότητες
Αναφερόμενος στη στρατηγική ταυτοποίησης του πολίτη, γνωστοποίησε ότι ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες είναι πλέον θέμα ημερών και θα προκηρυχθεί άμεσα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. “Πέραν αυτού, η ταυτοποίηση των πολιτών είναι μία ευρύτερη στρατηγική. Υπάρχει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία eIDAS, την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε σοβαρά στη χώρα μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε πρόσβαση σε αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες”, υπογράμμισε.

Εξήγησε δε ότι η κυβέρνηση στο θέμα της ταυτοποίησης σχεδιάζει τη γενίκευση της χρήσης των κωδικών του Taxisnet, καθώς και την προσθήκη των κωδικών του τραπεζικού συστήματος, για να μπορούν οι πολίτες να έχουν πολλαπλούς τρόπους ταυτοποίησης. Σε αυτήν τη στρατηγική εντάσσεται και η δημιουργία ενός ενιαίου αριθμού για τους πολίτες, ενός αριθμού που θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και θα αναγράφεται και αυτός στις νέες ταυτότητες, όταν αυτές θα εκδοθούν.

Διαλειτουργικότητα
Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι και η απλοποίηση των διαδικασιών αναφορικά με τα λεγόμενα “γεγονότα ζωής”. “Εφαρμόζοντας την αρχή “μόνον άπαξ” προχωράμε στην απλοποίηση των διαδικασιών αναφορικά με τα λεγόμενα γεγονότα ζωής. Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα έχουμε μία σχετική νομοθετική πρωτοβουλία η οποία θα προβαίνει σε σειρά απλουστεύσεων στην αλληλεπίδραση πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος”, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. Πρόσθεσε δε ότι ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της διαλειτουργικότητας: έχει ήδη συνδεθεί το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Εφορίες και πλέον για ληξιαρχικά γεγονότα δεν χρειάζεται οι πολίτες να πηγαίνουν στις Εφορίες, π.χ. για να δηλώσουν ένα γάμο ή ένα διαζύγιο, αυτή η ενημέρωση γίνεται αυτόματα από τα Μητρώα.

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, με το νέο έτος θα ξεκινήσει να διατίθεται ψηφιακά η φορολογική ενημερότητα σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Έτσι, με την κάθε υπηρεσία πλέον να είναι σε θέση να αντλεί ψηφιακά την υπηρεσία της ενημερότητας, διευκολύνουμε σημαντικά πολίτες και επιχειρήσεις από περιττές γραφειοκρατικές ενέργειες.

Φάσμα για το 5G
Έμφαση δίνει η κυβέρνηση και στους τομείς των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ήδη, ολοκληρώθηκε το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ανταγωνιστικό διάλογο στο Ultra Fast Broadband, ενώ στα τέλη του 2020 θα γίνει η δημοπρασία του φάσματος του 5G. “Όλα αυτά αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα θετικά από τους θεσμούς. Είχαμε πρόσφατα μια σχετική έκθεση πριν από ένα μήνα, τα European Economy Institutional Papers, που αναφέρονταν θετικά στις επιδράσεις και στις προοπτικές, που επιφέρει η ψηφιακή ατζέντα της Κυβέρνησης συνολικά στις οικονομικές προοπτικές της χώρας”, τόνισε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι, ήδη, η χώρα προσελκύει επενδύσεις στον χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σημειώνοντας ότι στις αρχές της επόμενης χρονιάς η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να κάνει σχετικές ανακοινώσεις.

Απολογισμός
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε διεξοδικά και στα πεπραγμένα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τους πρώτους πέντε μήνες της νέας κυβέρνησης. Κάνοντας λόγο για ένα συνεκτικό όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και της οικονομίας, υπογράμμισε ως κομβικό σημείο τη δημιουργία του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με νέες αρμοδιότητες από εκείνες που είχε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. “Η έμφαση, πλέον, δίδεται στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαλειτουργικότητα, στη νέα σχέση του πολίτη με το κράτος με έμφαση στη τεχνολογία ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό και με εμφανή στόχο τη σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, τόνισε ο Υπουργός.

Κάνοντας τον απολογισμό των πρώτων πέντε μηνών του Υπουργείου, ο ίδιος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για το νέο πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα στον νόμο 4623, που πλέον επιτρέπει τη διασύνδεση των μητρώων. Στη θεσμοθέτηση του gov.gr ως ενιαία πύλη των δημοσίων υπηρεσιών για τους πολίτες, στη δημιουργία του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εποχή των δικτύων 5ης γενιάς, στην ίδρυση της νέας Εθνικής Αρχή Κυβερνοασφάλειας, καθώς και στη δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακό Χάρτη, που θα προκηρυχθεί εντός του 2020. Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου τους πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης εντάσσεται και ο ορισμός των ΦΕΒΥ, των Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών, που οριοθετούν τί συνιστά κρίσιμη υποδομή, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια.

sepe.gr

You May Like This