nowmag.gr

Τι είναι τα Data Centers και τι σημαίνει το Microsoft Cloud για τη χώρα μας;

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η Microsoft Corp. ανακοίνωσε την πρωτοβουλία “GR for Growth” που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα, προσθέτοντας τη χώρα μας στο μεγαλύτερο αποτύπωμα υποδομής cloud στον κόσμο, για την παροχή πρόσβασης σε εταιρικού επιπέδου υπηρεσίες cloud, χαμηλού λανθάνοντος χρόνου (low-latency). Τα Data Centers της αμερικάνικης εταιρείας θα λειτουργούν επίσης ως περιφερειακό κέντρο για τις γειτονικές χώρες.

 

Η ανακοίνωση έγινε από τον Πρόεδρο της Microsoft Brad Smith σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Διευθυντή της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Θεοδόση Μιχαλόπουλου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Microsoft, η επένδυση της αμερικάνικης εταιρείας αναμένεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1,17 δισεκατομμύρια δολάρια) και όπως χαρακτηριστικά τόνισε, το γεγονός αυτό δείχνει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην ελληνική οικονομία. Ο ίδιος μάλιστα πρόσθεσε ότι η επένδυση αυτή θα έχει όφελος για τους πολίτες, τόσο στις επαγγελματικές, όσο και στις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για να γίνει όμως κατανοητό τι σημαίνει η δημιουργία μιας περιοχής Microsoft Cloud στην Ελλάδα, ας δούμε πρώτα τι είναι τα Data Centers.

 

Τι είναι τα Data Centers;

Στην απλούστερη μορφή του, ένα Data Center (κέντρο δεδομένων) είναι μια φυσική εγκατάσταση που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να φυλάξουν τις κρίσιμες εφαρμογές και τα δεδομένα τους. Σκοπός του είναι να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να διαμοιράζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πελάτες, όπως για παράδειγμα μια ιστοσελίδα του διαδικτύου. Ο σχεδιασμός ενός κέντρου δεδομένων βασίζεται σε ένα δίκτυο πόρων υπολογιστών και αποθήκευσης που επιτρέπουν την παράδοση κοινών εφαρμογών και δεδομένων. Τα βασικά στοιχεία ενός σχεδιασμού κέντρου δεδομένων περιλαμβάνουν routers, switches, firewalls, συστήματα αποθήκευσης, servers και ελεγκτές παράδοσης εφαρμογών. Επειδή τα στοιχεία αυτά αποθηκεύουν και διαχειρίζονται κρίσιμα για την επιχείρηση δεδομένα και εφαρμογές, η ασφάλεια του κέντρου δεδομένων είναι ένας ζωτικής σημασίας  παράγοντας για τη σχεδίασή του. Επιπλέον, παρέχουν υποδομή δικτύου, υποδομή αποθήκευσης και υπολογιστικούς πόρους.

 

Τι ορίζει ένα σύγχρονο Data Center;

Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Οι εσωτερικά εγκατεστημένοι παραδοσιακοί servers έχουν αντικατασταθεί από εικονικά δίκτυα που υποστηρίζουν εφαρμογές και φόρτους εργασίας σε περιβάλλοντα πολλαπλών δυνατοτήτων. Σήμερα, τα δεδομένα υπάρχουν και συνδέονται σε πολλαπλά Data Centers, σε δημόσια και ιδιωτικά Cloud. Το κέντρο δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί μεταξύ πολλαπλών ιστότοπων, τόσο εντός όσο και εντός του Cloud. Όταν οι εφαρμογές φιλοξενούνται στο Cloud, χρησιμοποιούν πόρους του κέντρου δεδομένων από τον πάροχο της υπηρεσίας Cloud. Τα σύγχρονα κέντρα δεδομένων υποστηρίζουν επιχειρηματικές εφαρμογές και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν:

  • Κοινή χρήση email και αρχείων.
  • Εφαρμογές παραγωγικότητας.
  • Διαχείριση σχέσης πελατών (CRM – Customer Relationship Management).
  • Επιχειρησιακό προγραμματισμό πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning) και βάσεις δεδομένων.
  • Big Data, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση.
  • Εικονικές επιφάνειες εργασίας, επικοινωνίες και υπηρεσίες συνεργασίας.

Πώς λειτουργούν τα Data Centers;

Οι υπηρεσίες των Data Centers χρησιμοποιούνται συνήθως για την προστασία της απόδοσης και της ακεραιότητας των βασικών στοιχείων του κέντρου δεδομένων. Για την ασφάλεια του δικτύου χρησιμοποιούν firewall και προστασία από εισβολή, ενώ για τη διατήρηση της απόδοσης των εφαρμογών χρησιμοποιούν μηχανισμούς ανθεκτικότητας που εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητά τους μέσω αυτόματης ανακατεύθυνσης.

Τι υπάρχει σε ένα Data Center και ποια είναι τα πρότυπα της υποδομής του;

Τα στοιχεία του κέντρου δεδομένων απαιτούν σημαντική υποδομή για την υποστήριξη του υλικού και του λογισμικού του. Περιλαμβάνουν υποσυστήματα ισχύος, τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS), ανεμιστήρες, συστήματα ψύξης, πυροπροστασία, εφεδρικές γεννήτριες και συνδέσεις με εξωτερικά δίκτυα. Το πιο διαδεδομένο πρότυπο για το σχεδιασμό και την υποδομή των Data Centers είναι το ANSI / TIA-942. Το πρότυπο αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση με μία από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες βαθμίδων κέντρων δεδομένων, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί για επίπεδα πλεονασμού και ανοχής σφαλμάτων:

Tier 1: Βασική υποδομή ιστότοπου που προσφέρει περιορισμένη προστασία έναντι φυσικών συμβάντων.

Tier 2: Υποδομή τοποθεσίας με πλεονάζουσα χωρητικότητα που προσφέρει βελτιωμένη προστασία έναντι φυσικών συμβάντων.

Tier 3: Παράλληλα διατηρήσιμη υποδομή ιστότοπου που προστατεύει από σχεδόν όλα τα φυσικά συμβάντα.

Tier 4: Υποδομή ιστότοπων ανοχής σφαλμάτων που παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα ανοχής σφαλμάτων και πλεονασμού.

Τύποι Data Centers

Υπάρχουν διάφοροι τύποι κέντρων δεδομένων και μοντέλα υπηρεσιών. Η ταξινόμησή τους εξαρτάται από το εάν ανήκουν σε έναν ή πολλούς οργανισμούς, εάν και πώς ταιριάζουν στην τοπολογία άλλων κέντρων δεδομένων, ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούν για υπολογισμό και αποθήκευση, ή ακόμη και ποια είναι η ενεργειακή τους απόδοση. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι Data Centers:

Data Centers επιχειρήσεων (Enterprise): Κατασκευάζονται, ανήκουν και λειτουργούν από εταιρείες, ενώ είναι βελτιστοποιημένα για τους τελικούς χρήστες τους. Τις περισσότερες φορές στεγάζονται σε ιδιόκτητες εταιρικές εγκαταστάσεις.

Data Centers διαχειριζόμενων υπηρεσιών (Managed Services): Η διαχείριση αυτών των Data Centers γίνεται από τρίτο μέρος (ή από πάροχο διαχειριζόμενων υπηρεσιών) για λογαριασμό μιας εταιρείας. Αντί δηλαδή για την αγορά τους, η εταιρεία μισθώνει τον εξοπλισμό και την υποδομή των κέντρων.

Data Centers συντοπισμού (Colocation): Σε τέτοιου τύπου Data Centers, μια εταιρεία ενοικιάζει ένα μέρος του χώρου τους, ο οποίος βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεών της. Τα κέντρα αυτά φιλοξενούν την υποδομή, δηλαδή το κτίριο, το σύστημα ψύξης, το bandwidth, την ασφάλεια κ.λπ., ενώ η εταιρεία παρέχει και διαχειρίζεται τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των διακομιστών, των μονάδων αποθήκευσης και των firewalls.

Cloud Data Centers: Πρόκειται για εκτός χώρου Data Centers, όπου τα δεδομένα και οι εφαρμογές φιλοξενούνται από έναν πάροχο υπηρεσιών Cloud, όπως την Amazon Web Services (AWS), τη Microsoft (Azure), την IBM ή άλλο δημόσιο πάροχο Cloud. Τέτοιου τύπου είναι και τα Data Centers που θα δημιουργήσει στην Ελλάδα η Microsoft.

Οι οργανισμοί έχουν την επιλογή να δημιουργούν και να συντηρούν τα δικά τους υβριδικά Cloud Data Centers, να ενοικιάζουν χώρο εντός εγκαταστάσεων, να καταναλώνουν κοινόχρηστες υπηρεσίες υπολογισμού και αποθήκευσης, ή να χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες που βασίζονται σε Cloud. Σήμερα πλέον, οι εφαρμογές δεν βρίσκονται σε ένα μόνο μέρος, αλλά λειτουργούν σε πολλαπλά δημόσια και ιδιωτικά Cloud.

Τι προβλέπει το σχέδιο της Microsoft;

Το σχέδιο της Microsoft προβλέπει την κατασκευή τριών τεράστιων εγκαταστάσεων, ένα σύμπλεγμα Data Center για αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στην περιοχή της Αττικής, κοντά στην Αθήνα. Πρόκειται για το πρώτο Data Center Region που θα δημιουργήσει ο αμερικάνικος κολοσσός στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και το όγδοο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υπάρχουν σήμερα 4 ενεργά Data Centers στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία, ενώ άλλα 3 κατασκευάζονται ήδη σε Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία.

Το Data Center Region της Αθήνας είναι μέρος της πρωτοβουλίας “GR for Growth”, που σύμφωνα με τη Microsoft αποτελεί μια σημαντική τεχνολογική δέσμευση για την υποστήριξη της κυβέρνησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όπως μάλιστα δήλωσε ο Πρόεδρος της Microsoft Brad Smith, η αμερικάνικη εταιρεία θα εκπαιδεύσει 100.000 άτομα σε ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2025. Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η Microsoft στην Ελλάδα τα 28 χρόνια που λειτουργεί στη χώρα, πράγμα που αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία της εταιρείας για το μέλλον της Ελλάδας, την κυβέρνησή της και τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας!

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επένδυση τοποθετεί τη χώρα μας μεταξύ των ψηφιακών ηγετών της Ευρώπης, καθώς μια περιοχή κέντρου δεδομένων της Microsoft παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ψηφιακή μας οικονομία, ενώ ταυτόχρονα, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό δυναμικό του σήμερα και του αύριο.

 

Ποια πλεονεκτήματα θα προσφέρουν τα ελληνικά Data Centers;

Η εγκατάσταση του συμπλέγματος Data Centers της Microsoft θα δώσει κίνητρο σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να στραφούν στο Cloud για την αποθήκευση των δεδομένων τους, καθώς δε θα χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν servers που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το Cloud μάλιστα αποτελεί ένα βασικότατο παράγοντα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI – Artificial Intelligence), της ρομποτικής (Robotics), της μηχανικής εκμάθησης (Machine Learning) και των μεγάλων δεδομένων (Big Data). Το Data Center Region της Microsoft στην Ελλάδα θα βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), εξασφαλίζοντας έτσι ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα θα είναι θωρακισμένα. Επιπλέον, αυξάνεται η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου.

 

Φιλόδοξο σχέδιο για την απασχόληση

Πέρα από τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει στις επιχειρήσεις και το κράτος η επένδυση της Microsoft, αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες της χώρας είναι το πραγματικό όφελός της για την κοινωνία, κυρίως μάλιστα για τους νέους και τους ανέργους. Το σχέδιο της αμερικάνικης εταιρείας προβλέπει την κατάρτιση και πιστοποίηση με ψηφιακές ικανότητες 100.000 δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, επαγγελματιών πληροφορικής, εκπαιδευτικών, φοιτητών και ανέργων, για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που προβλέπεται να επιτευχθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, μέσω ενός τριμερούς προγράμματος δεξιοτήτων που θα περιλαμβάνει διαδικτυακά και φυσικής παρουσίας μαθήματα και εργαστήρια. Τα εργαλεία και η τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν όσοι εκπαιδευτούν αποτελούν πολύτιμα εφόδια για μια «καλή δουλειά», τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν και την ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουν σύντομα, ώστε να μην τα ξεχάσουν με το πέρασμα του χρόνου!

You May Like This