nowmag.gr

Αύξηση ύψους 17,6% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το Α’ εξάμηνο του 2023 και ανήλθε σε € 62,3 εκ., έναντι € 53,0 εκ. το 2022. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 16,3 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 έναντι € 11,1 εκ. το 2022, ενώ το EBITDA έκλεισε σε € 9,3 εκ. έναντι € 4,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 121%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,9 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023 έναντι € 2,7 εκ. το 2022 μην ακολουθώντας την ανοδική πορεία των λειτουργικών κερδών λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων. Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Για τη μητρική εταιρεία ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα € 48,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι € 44,6 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6,6 εκ. έναντι € 3,7 εκ. την ίδια περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 78,4%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το Α’ εξάμηνο του 2023 ανήλθαν σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,9 εκ. το 2022 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων, ανήλθαν σε € 1,6 εκ. έναντι € 2,3 εκ. Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους επηρεάζει τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου και της μητρικής, ως συνέπεια τόσο της αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων, όσο και των επιτοκίων δανεισμού. Καθώς η επίδραση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο σε δάνεια που αφορούν χρηματοδότηση σύνθετων έργων δημοσίου, η βελτίωση των ταμειακών ροών των έργων μέσω σημαντικών πληρωμών που αναμένονται στο Β’ εξάμηνο του 2023, θα οδηγήσει σε εξομάλυνσή της.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες παρουσιάζονται αρνητικές κατά € 36,0 εκ., καθώς παρατηρείται αποπληρωμή σημαντικού κόστους τρίτων στην αρχή εκάστοτε έτους. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του Ομίλου σε σύνθετα έργα τεχνολογίας με ορίζοντα υλοποίησης μεγαλύτερου του ενός έτους και η προσπάθεια διατήρησης των επίπεδων τιμών αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που γρήγορα μεταλλάσσονται μέσα στον χρόνο, επιβάρυνε τις ροές αυτές. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ανήλθαν σε € -5,6 εκ. Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 21,5 εκ. επιβεβαιώνοντας την προσβασιμότητα του Ομίλου σε χρηματοδοτικά κεφάλαια, με βασικούς άξονες την επιτυχή ολοκλήρωση σύνθετων έργων και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου.

Στα σημαντικά γεγονότα μετά το Α’ εξάμηνο 2023 καταγράφεται η πώληση του μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (39,97%) στην εταιρεία «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» με αγοράστρια την εταιρεία «EpsilonNet», με το τίμημα να ανέρχεται σε 11,8 εκ. ευρώ, και η ταυτόχρονη αγορά ποσοστού 39,93% της εταιρείας SingularLogic από την εταιρεία «EpsilonNet», με το τίμημα να ανέρχεται σε 6,3 εκ. ευρώ.

You May Like This