nowmag.gr

Η Siemens συνέχισε με επιτυχία την κερδοφόρα πορεία ανάπτυξής της και σημείωσε πολλαπλά νέα ρεκόρ στο οικονομικό έτος 2023 (που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023). Σε μια ιστορική επίδοση ρεκόρ, τα έσοδα της Siemens για το σύνολο του έτους αυξήθηκαν κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση από τις λειτουργικές δραστηριότητες της, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, στο ανώτερο όριο των υψηλών προσδοκιών της εταιρείας (9% έως 11%). Τα κέρδη και η αποδοτικότητα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων έφτασαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ, όπως και τα καθαρά κέρδη. Οι μέτοχοι θα επωφεληθούν από τις εξαιρετικές επιδόσεις της εταιρείας. Το Εποπτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Διοίκησης προτείνουν την αύξηση του μερίσματος από 4,25 ευρώ του οικονομικού έτους 2022 σε 4,70 ευρώ ανά μετοχή.

«Το οικονομικό έτος 2023 ήταν μια χρονιά με πολλαπλά ρεκόρ: Στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες μας, τα κέρδη και το περιθώριο κέρδους έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν σημειωθεί ποτέ και σχεδόν διπλασιάσαμε τα καθαρά μας κέρδη σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας σε όλο τον κόσμο για την τεράστια συμβολή τους σε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Η στρατηγική μας αποδίδει και συνεχίζουμε να επιταχύνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα των πελατών μας», δήλωσε ο Roland Busch, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Το οικονομικό έτος 2023, η Siemens συνέχισε την πορεία της προς την ανάπτυξη που δημιουργεί αξία και, για πρώτη φορά, ξεπέρασε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελεύθερες ταμειακές ροές», δήλωσε ο Ralf P. Thomas, Οικονομικός Διευθυντής της Siemens AG. «Οι μέτοχοί μας θα επωφεληθούν από αυτή την επιτυχία, με την προτεινόμενη αύξηση του μερίσματος στα 4,70 ευρώ, την αντίστοιχη απόδοση του μερίσματος στο 3,5% και το διευρυμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών».

Τα καθαρά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν – Ελεύθερες ταμειακές ροές σε επίπεδο ρεκόρ

Κατά τη χρήση 2023, η Siemens αύξησε τα έσοδα κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, τα οποία ανήλθαν σε 77,8 δισ. ευρώ (χρήση 2022: 72 δισ. ευρώ). Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 7% σε συγκρίσιμη βάση και διαμορφώθηκαν στα 92,3 δισ. ευρώ (2022: 89,0 δισ. ευρώ). Στο 1,19, ο δείκτης book-to-bill διαμορφώθηκε σε εξαιρετικό επίπεδο (οικονομικό έτος 2022: 1,24). Με αξία 111 δισ. ευρώ, το υπόλοιπο παραγγελιών σημείωσε και πάλι νέο ρεκόρ με υψηλή απόδοση.

Ο τομέας Ψηφιακών Δραστηριοτήτων συνέχισε την ανάπτυξη  με ταχείς ρυθμούς και ανέβηκε κατά περίπου 12% και συγκεκριμένα στα 7,3 δισ. ευρώ (χρήση 2022: 6,5 δισ. ευρώ), γεγονός που επέτρεψε στη Siemens να υπερβεί σημαντικά την εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης της της τάξης του 10%.

Τα κέρδη από τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε 11,4 δισ. ευρώ (οικονομικό έτος 2022: 10,3 δισ. ευρώ). Το περιθώριο κέρδους ήταν βελτιωμένο και διαμορφώθηκε σε 15,4% (χρήση 2022: 15,1%). Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 8,5 δισ. ευρώ (χρήση 2022: 4,4 δισ. ευρώ). Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ρεκόρ στην ιστορία της εταιρείας. Τα αντίστοιχα κέρδη ανά μετοχή πριν από τη λογιστική κατανομή της αγοράς (PPA) ήταν 10,77 ευρώ (οικονομικό έτος 2022: 5,47 ευρώ). Εξαιρώντας την επένδυση της Siemens Energy, η οποία συνέβαλε με 0,84 ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή προ PPA, το αποτέλεσμα είναι 9,93 ευρώ και υπερέβησαν τις προβλέψεις (9,60 ευρώ έως 9,90 ευρώ).

Οι συνολικές ελεύθερες ταμειακές ροές σε επίπεδο Ομίλου από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ και έφτασαν για πρώτη φορά σε 10 δισ. ευρώ (χρήση 2022: €8,2 δισεκατομμύρια). Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες σημείωσαν επίσης νέο υψηλό επίπεδο, με ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 10,4 δισ. ευρώ (χρήση 2022: 9,7 δισ. ευρώ).

Δυνατό κλείσιμο του 4ου τριμήνου με ρεκόρ στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες

Το 4ο τρίμηνο του 2023, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 6% σε συγκρίσιμη βάση και ανήλθαν στα 21,8 δισ. ευρώ, χάρη στον αυξημένο όγκο των μεγάλων παραγγελιών στον τομέα Mobility και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Siemens Healthineers και του τομέα Smart Infrastructure. Τα έσοδα ήταν επίσης αυξημένα, σημειώνοντας αύξηση 10% σε συγκρίσιμη βάση, στα 21,4 δισ. ευρώ (4ο τρίμηνο 2022: 20,6 δισ. ευρώ). Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ρεκόρ σε όλες τις Βιομηχανικές Δραστηριότητές, με τον τομέα Smart Infrastructure να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη. Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν κατά 7% σε 3,4 δισ. ευρώ και πέτυχε το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο όλων των εποχών χάρη στις σημαντικές ανόδους στους τομείς των Digital Industries και Smart Infrastructure. Το περιθώριο κέρδους έφτασε στο 16,5%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 2,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κατά το οποίο είχαν συνυπολογιστεί κέρδη προ φόρων ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης αλληλογραφίας και δεμάτων.

Innomotics: Επόμενα βήματα προς την επίτευξη της πλήρους αυτόνομης οργάνωσης

Η απόσχιση της Innomotics εκτελέστηκε με επιτυχία όπως είχε προγραμματιστεί και έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η νέα εταιρεία αντιπροσωπεύει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την καινοτόμα υπεροχή για τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους της. Οι θετικές οικονομικές επιδόσεις και το υγιές υπόλοιπο παραγγελιών υπογραμμίζουν την ισχυρή θέση της Innomotics ως κορυφαίου προμηθευτή για μεγάλες μονάδες κίνησης και κινητήρες. Υπάρχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις για  τα επόμενα βήματα προς την επίτευξη της πλήρους αυτόνομης οργάνωσης της Innomotics, από θέση ισχύος.

Ως εκ τούτου, η Siemens θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη εισαγωγή της Innomotics στο χρηματιστήριο. Ταυτόχρονα, θα αξιολογηθούν προσεκτικά και οι προσφορές τρίτων και θα εξεταστούν, κατά περίπτωση, ως εναλλακτική λύση στη δημόσια εγγραφή. Θα διασφαλιστεί ότι η μελλοντική δομή ιδιοκτησίας θα προσφέρει τις καλύτερες προϋποθέσεις για βιώσιμη, αναπτυξιακή και δημιουργική πορεία.

Προοπτικές για το οικονομικό έτος 2024

Οι προοπτικές του Ομίλου Siemens για το οικονομικό έτος 2024 βασίζονται στην υπόθεση ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν θα αυξηθούν περαιτέρω. Υπό αυτή την προϋπόθεση, ο βιομηχανικός τομέας αναμένεται να συνεχίσει την κερδοφόρα ανάπτυξή του.

Για τον Όμιλο Siemens, αναμένεται αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων, αφαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, μεταξύ 4% και 8% και δείκτης λογιστικής αξίας προς πωλήσεις άνω του 1.

Ο τομέας Digital Industries αναμένει για το οικονομικό έτος 2024 συγκρίσιμη εξέλιξη των εσόδων κατά 0% έως 3%. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι μετά την απομάκρυνση των αποθεμάτων από τους πελάτες, η παγκόσμια ζήτηση στις επιχειρήσεις αυτοματισμού, ιδίως στην Κίνα, θα ανακάμψει και πάλι κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 20% έως 23%.

O τομέας Smart Infrastructure αναμένει για το οικονομικό έτος 2024 συγκριτική αύξηση των εσόδων της κατά 7% έως 10%. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι από 15% έως 17%.

Ο τομέας του Mobility αναμένει για το οικονομικό έτος 2024 αύξηση των συγκρίσιμων εσόδων κατά 8% έως 11%. Το περιθώριο κέρδους αναμένεται να είναι 8% έως 10%.

Η κερδοφόρα ανάπτυξη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή από τα καθαρά κέρδη πριν από τη λογιστική κατανομή του τιμήματος αγοράς εξαιρουμένης της επένδυσης Siemens Energy, σε ένα εύρος 10,40 έως 11,00 ευρώ το οικονομικό έτος 2024, εξαιρουμένης της επένδυσης Siemens Energy, ύψους 9,93 ευρώ το οικονομικό έτος 2023.

Οι προοπτικές αυτές δεν περιλαμβάνουν επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά θέματα

You May Like This