nowmag.gr

Παρόλο που η πλειοψηφία των οργανισμών βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο όσον αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), μόλις 12% των επιχειρήσεων έχει το απαιτούμενο επίπεδο ωριμότητας που οδηγεί σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με νέα παγκόσμια μελέτη της Accenture.

Η μελέτη «The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance» παρουσιάζει στρατηγικές για την επιτυχή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μέσω ενός ολιστικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει έναν νέο δείκτη, ο οποίος εκφράζει την ωριμότητα μιας επιχείρησης σε επίπεδο AI σε μία κλίμακα 0-100. Σύμφωνα με τη μελέτη, η ωριμότητα ΑΙ μιας εταιρείας είναι ο βαθμός στον οποίο υπερτερεί έναντι των ανταγωνιστών της όσον αφορά ένα μεγάλο εύρος ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές αναφέρονται στην τεχνολογία, όπως ψηφιακά δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστικό νέφος, καθώς και στην οργανωτική στρατηγική, όπως υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, ανθρώπινο δυναμικό και κουλτούρα.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι η μέση ωριμότητα AI των οργανισμών αγγίζει το 36, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η μελέτη ξεχωρίζει μια μικρή ομάδα οργανισμών (12%) που αξιοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη ως βάση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτή η ομάδα ονομάζεται AI Achievers και έχει βαθμολογία 64 στην κλίμακα ωριμότητας, η οποία είναι διπλάσια σε σχέση με των άλλων εταιρειών και οδηγεί σε 50% υψηλότερη αύξηση εσόδων.

Επιπρόσθετα, η ανάλυση δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρείες (63%) βρίσκονται σε στάδιο πειραματισμού (ΑΙ Experimenters), το οποίο σημαίνει ότι οριακά αγγίζουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης σημειώνοντας βαθμολογία 29. Οι εταιρείες AI Innovators (13%) με βαθμολογία 50 και οι AI Builders (12%) με 44 είναι ελαφρώς πιο προχωρημένες σε επίπεδο ωριμότητας, ωστόσο εξακολουθούν να μην αξιοποιούν την πλήρη δυναμική του ΑΙ.

«Πιστεύουμε ότι κάθε πτυχή κάθε επιχείρησης πρέπει να μετασχηματιστεί με τη δύναμη της τεχνολογίας, των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί σε συνολική επανεφεύρεσή της», δήλωσε ο Sanjeev Vohra, Global Lead for Applied Intelligence στηνAccenture. «Οι AI Achievers δείχνουν το δρόμο στους υπόλοιπους οργανισμούς υπογραμμίζοντας το τι είναι εφικτό όταν μια επιχείρηση απελευθερώνει το πλήρες δυναμικό των εργαζομένων και της τεχνολογίας, στη βάση ενός σαφώς προσδιορισμένου οράματος και μιας ουσιαστικής δέσμευσης για αλλαγή. Αλλά ακόμη και αυτή η πιο ώριμη ομάδα έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Και ενώ οι περισσότεροι κλάδοι διαθέτουν στις τάξεις τους AI Achievers, διαφέρουν σημαντικά ως προς την ΑΙ ωριμότητά τους αλλά και ως προς το πως θα κινηθούν στο μέλλον».

Ενδεικτικά παραδείγματα για την τρέχουσα και την προβλεπόμενη κατάσταση ωριμότητας AI ανά κλάδο είναι τα παρακάτω:

  • Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη υψηλή βαθμολογία ωριμότητας ΑΙ (54), η οποία αναμένεται να αυξηθεί σε 60 το 2024, διατηρώντας την κυρίαρχη θέση τους στην κατάταξη των κλάδων.
  • Αντίθετα, η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να εκτιναχθεί από 39 σήμερα σε 57 σε δύο χρόνια, απόρροια των προβλέψεων για σημαντική αύξηση των πωλήσεων αυτό-οδηγούμενων οχημάτων.
  • Ομοίως, οι εταιρείες λιανικού εμπορίου αναμένεται να κινηθούν από 38 σήμερα σε 54 το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές εταιρείες λιανικού εμπορίου δείχνουν βαθύτερη δέσμευση στον μετασχηματισμό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση άλλους κλάδους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως κλάδου, ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις αυξάνεται και επιταχύνεται διαρκώς. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου που αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη στη διάρκεια των earning calls τους το 2021 είχαν 40% μεγαλύτερες πιθανότητες για αύξηση των μετοχών τους, σε σχέση με 23% το 2018. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται. Το 2021, το 19% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα επένδυσαν >30% των προϋπολογισμών τεχνολογίας σε πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το 2024, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 49%.

Πρόσθετα, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα υποδηλώνουν ότι το ποσοστό των AI Achievers θα αυξηθεί γρήγορα από το σημερινό 12% σε 27% έως το 2024. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η μέση βαθμολογία ωριμότητας AI θα αυξηθεί από 36 σήμερα σε 50.

«Η υιοθέτηση και κλιμάκωση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και η βαθύτερη ενσωμάτωσή της σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα και ευκαιρία για κάθε κλάδο, οργανισμό και στέλεχος», συμπλήρωσε ο Sanjeev Vohra. «Ενώ η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης είναι πρωτοποριακή και εμπνέει, η πλήρης αξιοποίησή της είναι μια τέχνη που οι ηγετικές ομάδες οφείλουν να εξασκούν διαρκώς. Η μελέτη μας παρέχει συστάσεις για την ενίσχυση της ωριμότητας ΑΙ των οργανισμών ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στις τάξεις των AI Achievers.»

You May Like This