nowmag.gr

Η αναλυτική μελέτη της Deloitte

Η μελέτη αναλύει τις διαφορές μεταξύ του Gen AI και της «παραδοσιακής» τεχνητής νοημοσύνης και επίσης καταγράφει τα πιθανά οφέλη για τις επιχειρήσεις εάν ενσωματώσουν λύσεις Gen AI στις δραστηριότητές τους. Με στόχο να επεξηγηθούν περαιτέρω οι πιθανοί τομείς χρήσης αυτής της νέας τεχνολογίας, η μελέτη παρουσιάζει 5 κύριες κατηγορίες υιοθέτησης (εξυπηρέτηση κοινού, ανάπτυξη περιεχομένου, διαχείριση κώδικα, διαχείριση γνώσης, εξαγωγή πληροφορίας από αδόμητα δεδομένα), με συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης ως παραδείγματα.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της μελέτης, η Deloitte σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕ και με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διεξήγαγε και μία πρωτογενή έρευνα στον ιδιωτικό τομέα, στην οποία συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων τόσο από τον κλάδο ΤΠΕ, όσο και από τους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, ώστε να καταγραφεί η άποψή τους αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών / λύσεων Gen AI και τη στρατηγική / άμεσα σχέδιά τους ως προς τη νέα αυτή τεχνολογία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση του Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Στο πλαίσιο της έρευνας ερωτήθηκαν ~200 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μόλις το 15% απάντησε ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους.

Επιπλέον η έρευνα απευθύνθηκε σε ~100 εταιρείες του κλάδου Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και ερωτώμενες 2 στις 3 εταιρείες δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI. Παράλληλα 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ εκτιμούν ότι η έλευση του Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού, καθώς υφίσταται σημαντικό κενό μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης σε ειδικούς ΤΠΕ.

Παράλληλα με την πρωτογενή έρευνα, η Deloitte προέβη στην αποτίμηση του βαθμού επίδρασης του Gen AI στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση ειδικών ΤΠΕ.

Βάσει της ανάλυσης της Deloitte σχετικά με τον αντίκτυπο του Gen AI στο ΑΕΠ της χώρας, η επίδρασή του προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπό του να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030 (ήτοι €10,7 δισ.), ο οποίος υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αγγίξει ακόμα έως και το +9,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας: Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταποίηση, Επαγγελματικές-Επιστημονικές-Τεχνικές Υπηρεσίες και Ενημέρωση-Επικοινωνία-Τεχνολογία.

Όσον αφορά στην επίδραση του Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ, αναμένεται επίσης σημαντική, με το προβλεπόμενο  κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να αυξάνεται κατά ~25.500 θέσεις αγγίζοντας σωρευτικά, έως το 2030, τις ~83.000 θέσεις. Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ καθίσταται επιτακτική, με ιδιαίτερη σημασία πλέον να έχουν τα εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους STEM αλλά και λοιπών κατευθύνσεων που οδηγούν σε πιστοποιήσεις με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης στο συνέδριο του ΣΕΠΕ Digital Economy Forum 2023 για την επίδραση του Gen AI στην ελληνική οικονομία, ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader, της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε: «Τα ευρήματα της πρωτογενούς έρευνας σκιαγραφούν τις προθέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για την υιοθέτηση λύσεων Gen AI. Σήμερα, διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα σε στάδιο «ανακάλυψης» και «πειραματισμού», ωστόσο εφόσον μελλοντικά εφαρμόσουν λύσεις Gen AI, η σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητάς τους θα αποφέρει και απώτερα οφέλη στην οικονομία. Η αξιοποίηση της ευκαιρίας που δημιουργεί το Gen AI εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει το ήδη αναγνωρισμένο κενό προσφοράς – ζήτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, καθίσταται ακόμα πιο σημαντική η θέσπιση μέτρων πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης της ειδικότητας των ειδικών ΤΠΕ.

Μπορείτε να βρείτε τη μελέτη στο παρακάτω εδώ.

You May Like This