nowmag.gr

Ως τελικά σημεία ορίζονται όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε τοπικό δίκτυο, ή σε cloud. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι σταθεροί και οι φορητοί υπολογιστές, οι διακομιστές και οι κινητές συσκευές. Το endpoint security, ή αλλιώς η ασφάλεια τελικών σημείων, αναφέρεται στο λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται απευθείας στα τελικά σημεία. Σκοπός του είναι ο έγκαιρος εντοπισμός και η σωστή αντιμετώπιση των απειλών του κυβερνοχώρου. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει προληπτικά, μέσω συνεχόμενης παρακολούθησης της δραστηριότητας των τελικών σημείων.

Η προστασία των τελικών σημείων εξυπηρετεί μια σειρά λειτουργιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την διατήρηση μιας επιχείρησης στη σημερινή εποχή. Βασικός στόχος τους είναι η αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, η ανίχνευση επαναλαμβανόμενων προσπαθειών προσπέλασης και η ταχεία απομόνωση των απειλών. Η ασφάλεια των τελικών σημείων αποτελεί ένα καίριο κομμάτι της προστασίας των τεχνολογικών πόρων μιας εταιρείας. Αυτό συμβαίνει διότι θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως η τελευταία γραμμή άμυνας εναντίον των κυβερνοεπιθέσεων. Λόγω των καινούργιων πολιτικών Bring Your Own Device, το πεδίο των τελικών σημείων μιας επιχείρησης διευρύνεται. Έτσι, η ασφάλεια των συσκευών αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στις προτεραιότητες της εταιρείας.

Πώς λειτουργεί το endpoint security;

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας τελικών σημείων εκπληρώνει διττή λειτουργία: χρησιμοποιεί τόσο τοπικές όσο και κεντρικές στρατηγικές προστασίας. Έτσι, επιτυγχάνει τη διασφάλιση ολόκληρου του δικτύου. Σύμφωνα με τις στρατηγικές κεντρικής διοίκησης και ανάπτυξης (Centralized Command and Deployment Strategies) η προστασία των τελικών δεδομένων εξαρτάται από μια κεντρική κονσόλα διαχείρισης. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παρακολουθούν, αλλά και να ανταποκρίνονται ταχύτατα, σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης.

 Η ανίχνευση απειλών ενάντια των τελικών σημείων πραγματοποιείται με βάση δύο πυλώνες. Αυτοί είναι η παραδοσιακή ανίχνευση βάσει γνωστών απειλών και η πρωτοπόρα ανάλυση συμπεριφοράς. Κατά την συμβατική ανίχνευση, τα προγράμματα συγκρίνουν τα συλλεγμένα δεδομένα με μια βιβλιοθήκη γνώριμων επιθέσεων, με σκοπό να τα ταυτοποιήσει. Η σύγχρονη προσέγγιση της ανάλυσης συμπεριφοράς μελετά τα μοτίβα της δραστηριότητας των χρηστών και του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, σε συνδυασμό με τη μηχανική μάθηση, μπορούν να εντοπίσουν ταχύτατα επερχόμενες απειλές. Όταν εντοπιστεί κάποιος κίνδυνος, λαμβάνονται άμεσα μέτρα αποκλεισμού των ευαίσθητων δεδομένων και απομόνωσης των παραβιασμένων αρχείων.  

Από τι αποτελείται;

Για τη σωστή προετοιμασία ενάντια σε επιδέξιους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, η εκάστοτε επιχείρηση χρειάζεται ένα πλήρως εξοπλισμένο οπλοστάσιο εργαλείων. Αυτό περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Λογισμικό προστασίας: Όπως και οι προσωπικές συσκευές, έτσι και τα τελικά σημεία μιας επιχείρησης έχουν ανάγκη από λογισμικά προστασίας. Τα συμβατικά προγράμματα ενδέχεται να έχουν κάποιους περιορισμούς στο εύρος αποτελεσματικότητάς τους, ιδιαίτερα ενάντια σε νέες απειλές. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η συστηματική αναβάθμιση του λογισμικού. Αυτή προσφέρει ένα ακόμα επίπεδο προστασίας, ανάλογα με τις νέες απειλές που κυκλοφορούν στον κυβερνοχώρο. Η Bitdefender, Παγκόσμιος Ηγέτης στο Cyber Security, προσφέρει ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προστασία, μέσω του βραβευμένου προγράμματος GravityZone Business Security Enterprise. Η πιο αποτελεσματική πλατφόρμα προστασίας συνδυάζεται με τη δυνατότητα απόκρισης τελικών σημείων, για την επίτευξη της τέλειας στρατηγικής ασφαλείας.
  • Anti-Malware: Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις απειλών όπου το απλό λογισμικό προστασίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εκεί κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση προγραμμάτων anti-malware, τα οποία μπορούν στοχευμένα να αποτρέψουν νέες απειλές.
  • Τείχος προστασίας: Αν κι είναι πιο αποτελεσματικά σε ένα συγκεντρωτικό περιβάλλον εργασίας, τα τείχη προστασίας μπορούν να ελέγξουν τόσο την εισερχόμενη όσο και την εξερχόμενη ροή δεδομένων ενός τελικού σημείου. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους είναι περιορισμένη σε περιβάλλονται που ακολουθούν τη λογική της εργασίας από το σπίτι. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των στρατηγικών προστασίας μέσω κρυπτογράφησης των ευαίσθητων δεδομένων.
  • Εκπαίδευση χρηστών: Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες διενεργούνται μέσω του διαδικτύου, η εκπαίδευση των χρηστών και η ευαισθητοποίησή τους ενάντια στις απειλές του κυβερνοχώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι ισχυροί κωδικοί προστασίας και η υιοθέτηση μοντέλων μηδενικής εμπιστοσύνης μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα, σε περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων προστασίας.

Τύποι προγραμμάτων endpoint security

Τα προγράμματα προστασίας των τελικών σημείων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις παρακάτω τρεις βασικές ομάδες:

  • Endpoint Protection Platforms (EPP): Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας, των οποίων βασικός στόχος είναι η πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον συνδυασμό της μηχανικής μάθησης και της σύγκρισης των νέων δεδομένων με τις ήδη γνωστές απειλές.
  • Endpoint Detection and Response(EDR): Οι λύσεις αυτές αποτελούν την πιο εξελιγμένη μορφή των EPP, προσφέροντας εξαιρετική διορατικότητα στην αντιμετώπιση επερχόμενων απειλών. Διευρύνουν σημαντικά τους τύπους επιθέσεων οι οποίοι μπορούν να εντοπιστούν.
  • Extended Detection and Response(XDR): Οι XDR πλατφόρμες συνιστούν της πιο ολοκληρωμένες και σύγχρονες μεθόδους προστασίας. Ενσωματώνουν δεδομένα σε διάφορα επίπεδα ασφαλείας, προσφέροντας αναλύσεις σε βάθος. Η Bitdefender προσφέρει το GravityZone XDR, ένα πρόγραμμα προστασίας το οποίο μπορεί να αναδείξει επιθέσεις σε όλο το εύρος μιας επιχείρησης.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Bitdefender και προμηθευτείτε την λύση ασφαλείας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

You May Like This