nowmag.gr

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=6258), την Τετάρτη 10/01/2024, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Λήψη μέτρων για την αποτροπή, αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19/01/2024 στις 8 το πρωί.

Το σχέδιο νόμου έχει στόχο να θωρακίσει την ασφάλεια των γηπέδων από παραβατικά στοιχεία και έκνομες συμπεριφορές. Οι διατάξεις του έρχονται να ενισχύσουν και να συμπληρώσουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας την ουσιαστική και απαρέγκλιτη εφαρμογή του, με ρητές και συγκεκριμένες προβλέψεις. Διατάξεις που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και στοχεύουν στην εξάλειψη των παραβατικών φαινομένων χουλιγκανισμού, τα οποία ταλαιπωρούν και δηλητηριάζουν κυρίως το ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που -για πρώτη φορά- περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια διαδικασίες κυρώσεις και ποινές χωρίς κενά και κυρίως με οριζόντια απαίτηση προς όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ ορίζει την επιβολή ποινών με δέσμια αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται:

  • Η αναγνώριση και λειτουργία μίας Λέσχης Οργανωμένων Οπαδών ανά έμβλημα ομάδας, όπως ακριβώς την εξήγγειλε ο Πρωθυπουργό
  • Η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου (κάμερες) υψηλής ευκρίνειας σε κάθε περιοχή του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων, όπως αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών, ενώ με υπουργική απόφαση θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης εύρυθμης λειτουργίας τους.
  • Αναλύεται για πρώτη φορά η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας ενισχύεται και αξιοποιείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο και εξασφαλίζεται κάθε φορά με πλήρη σαφήνεια και χωρίς αστερίσκους, το ποιος ακριβώς εισέρχεται στα γήπεδα μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.
  • Εφαρμόζονται αυτόματες διοικητικές ποινές σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στα γήπεδα, με δέσμια αρμοδιότητα χωρίς καθυστερήσεις.
  • Θεσπίζεται ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων από τους πόρους του Στοιχήματος, που κατευθύνονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, προβλέπεται η αναβάθμιση του ρόλου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας (ΔΕΑΒ) και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση Saint Denis του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Είναι η πρώτη φορά που οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες θα αντιμετωπίσουν άμεσες και αυστηρές ποινές και κυρώσεις από το Κράτος, στην περίπτωση που αδυνατούν να συμπλεύσουν με τις διατάξεις του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι να απαλλαγεί το ελληνικό ποδόσφαιρο από σκιές και τοξικότητα που το απαξιώνουν και δημιουργούν ένα ζοφερό σκηνικό συνεχούς αυξανόμενης βίας. Είναι απόλυτη προτεραιότητα να αποδοθούν οι αθλητικοί χώροι με ασφάλεια στους αθλητές και σε όλους τους υγιείς φιλάθλους.

Ειδικά για την έκδοση των εισιτηρίων αγώνων της SuperLeague, του Κυπέλλου Ελλάδας και των διεθνών αγώνων, το σχετικό άρθρο αναφέρει τα εξής:

Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την προσωποποίηση των εισιτηρίων και την ισχυρή αυθεντικοποίηση των θεατών που εισέρχονται σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν αθλητική συνάντηση. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και κάνει χρήση της πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.

2. Χρήστες της πλατφόρμας είναι φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς και έκδοσης εισιτηρίου παρακολούθησης αθλητικής συνάντησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα τέκνα τους, υπό την προϋπόθεση να έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3399), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 και επιβεβαίωσης του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου του στο ΕΜΕπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον μοναδικό αριθμό εισιτηρίου που έλαβε κατά την αγορά και να επιλέξει αν αφορά στον ίδιο ή σε ανήλικο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 3 και κατόπιν ανάκτησης από το ΕΜΕπ και επιβεβαίωσης των στοιχείων του αιτούντος την έκδοση του εισιτηρίου, οριστικοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και εκδίδεται ψηφιακά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στο κινητό τηλέφωνό του μέσω του gov.gr wallet σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 203). Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους δύνανται να λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατόπιν ρητής συναίνεσης του ασκούντος την επιμέλειά τους και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός του κινητού τους τηλεφώνου έχει ήδη καταχωριστεί για αυτούς στο ΕΜΕπ σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, προκειμένου να λάβουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του gov.gr wallet, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 και να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 5. Η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 και της ακύρωσης από τις συσκευές ανέπαφης σάρωσης και ανάγνωσης εισιτηρίων, που είναι εγκατεστημένες στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και, εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.

5. Για τους σκοπούς της λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

6. Το παρόν εφαρμόζεται στις αθλητικές συναντήσεις του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), καθώς και στις αθλητικές συναντήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο παραπάνω επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας για την έκδοση εισιτηρίων για ανήλικους, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης στο πλαίσιο των διοργανώσεων της παρ. 7 σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην Α.Α.Ε. που χρησιμοποιεί ως έδρα της αθλητική εγκατάσταση που διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, καθώς και η διαδικασία και το όργανο επιβολής των κυρώσεων αυτών. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η υποχρέωση διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου ή άλλων ομαδικών αθλημάτων.

Πηγή: https://www.techgear.gr/
(Κώστας Παπαζαχαρίου, αναδημοσίευση 16/1/2024)

You May Like This