nowmag.gr

Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία οι πολίτες απλοποιούν την σχέση τους με το κράτος και την “περιφορά” χαρτιών και δικαιολογητικών από υπηρεσία σε υπηρεσία, ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το “Συστηθείτε (Know Your Customer-KYC)” περιλαμβάνεται στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και προσφέρει πρόσβαση σε στοιχεία εισοδήματος, ΕΡΓΑΝΗ, μητρώου φορολογούμενων ΑΑΔΕ.

Σκοπός της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eGov-KYC

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά ιδρύματα (εφεξής ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄139) και από τους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (εφεξής ΧΟ), όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, για τη διαχείριση του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Κατηγορίες δεδομένων φυσικού προσώπου

1. Οι κατηγορίες των δεδομένων του φυσικού προσώπου που δύνανται να αντλούνται και να διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, είναι οι εξής:

α) Στοιχεία ταυτότητας

β) Στοιχεία επικοινωνίας

γ) Στοιχεία εισοδήματος

δ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο

ε) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

στ) Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία

2. Η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων υπόκεινται στην ευθύνη των δημοσίων φορέων που είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή τους.

Άντληση στοιχείων ταυτότητας

1. Για την άντληση των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιούνται από την υπηρεσία eGov-KYC οι εξής διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας:

α. Διαδικτυακή υπηρεσία επιβεβαίωσης στοιχείων ταυτότητας βάσει ΑΦΜ του αιτούντος από το πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

β. Διαδικτυακή υπηρεσία άντλησης των ακόλουθων στοιχείων ταυτότητας βάσει του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) του αιτούντος από το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας:

i) Ονοματεπώνυμο, ii) Πατρώνυμο, iii) Μητρώνυμο, iv) Ημερομηνία γέννησης, v) Τόπος γέννησης, vi) Ημερομηνία έκδοσης της ταυτότητας, vii) Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ, viii) Αρχή έκδοσης και ix) Αριθμός προηγούμενου Α.Δ.Τ..

Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον διατίθενται από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ..

2. Η διαβίβαση των στοιχείων ταυτότητας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για έγγραφα ταυτότητας που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο της άντλησης των δεδομένων. Αν ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αντιστοιχεί σε δελτίο, το οποίο δεν είναι σε ισχύ, η διαδικασία άντλησης δεδομένων διακόπτεται.

Άντληση στοιχείων επικοινωνίας

1. Για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133) και της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνία (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

Μέσω αυτής αντλούνται βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: i) διεύθυνση διαμονής, ii) διεύθυνση επικοινωνίας, iii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), iv) αριθμός κινητού τηλεφώνου και v) αριθμός σταθερού τηλεφώνου, εάν είναι διαθέσιμος.

2. Στην περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει καταχωρίσει στο Ε.Μ.Επ. τα στοιχεία επικοινωνίας, θα προτείνεται, μέσω της υπηρεσίας eGov-KYC, η μετάβαση στο Ε.Μ.Επ. για την ενημέρωση του μητρώου.

Άντληση στοιχείων εισοδήματος

1. Για την άντληση στοιχείων εισοδήματος του αιτούντος φυσικού προσώπου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, κατάλληλη διαδικτυακή υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε..

2. Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλείται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, το πραγματικό εισόδημά του από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος (φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο).

3. Το πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από τον αιτούντα για πρόσβαση στα εισοδήματά του. Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

Άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

1. Για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας, όταν ο αιτών είναι απασχολούμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αξιοποιείται από την υπηρεσία eGov-KYC, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διαδικτυακή υπηρεσία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας αντλούνται, βάσει του ΑΦΜ του αιτούντος, στοιχεία για όλους τους δηλωμένους ενεργούς εργοδότες του.

3. Τα στοιχεία που αντλούνται για κάθε ενεργή σχέση εργασίας είναι τα εξής: i) ο ΑΦΜ του εργοδότη, ii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) εργοδότη, iii) η επωνυμία εργοδότη, iv) η έδρα (διεύθυνση).

4. Ως προς τα στοιχεία μισθωτού, αντλείται ανά εργοδότη το καθεστώς απασχόλησης (πλήρης, μερική ή εκ περιτροπής) του μισθωτού στον συγκεκριμένο εργοδότη.

5. Αν υπάρχει παράρτημα απασχόλησης, αντλούνται επιπλέον: i) ο αριθμός του παραρτήματος, ii) η έδρα του παραρτήματος, iii) η κύρια δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.) του παραρτήματος (αριθμός και περιγραφή).

Διαβάστε Αναλυτικά όλη την Απόφαση:
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 9747 ΕΞ 2021-ΦΕΚ 1357/Β/7-4-2021

 

Πηγή: ictplus.gr

You May Like This