nowmag.gr

Γέφυρες συνεργασίας με χώρες, που θεωρούνται ανερχόμενες υπερδυνάμεις στην παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών, συμμαχεί η Ευρώπη. Σε μια προσπάθεια να απεξαρτηθεί από την Κίνα και να αποκτήσει διεθνή ερείσματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για τους ημιαγωγούς με την Ινδία.

Μια χώρα, η οποία αναμένει ότι η βιομηχανία της στο πεδίο των ημιαγωγών θα φτάσει σε αξία τα $70 δισ. στο πολύ άμεσο μέλλον και η οποία προσελκύει σειρά μεγάλων παικτών της αγοράς των μικροτσίπ.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Τιερί Μπρετόν, Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και τον Ashwini Vaishnaw, Υπουργό Σιδηροδρόμων, Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της κυβέρνησης της Ινδίας. Καθορίζει δε τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. και η Ινδία θα συνεργαστούν για την οικοδόμηση ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού ημιαγωγών και υπέρ της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, Ευρώπη και Ινδία δεσμεύτηκαν να προωθήσουν κοινές συμπράξεις για τους ημιαγωγούς, καθώς και άμεσων επενδύσεις παραγωγής μικροτσίπ. Επίσης, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διασφαλίσουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού στον κλάδο, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις χορηγηθείσες δημόσιες επιδοτήσεις.

Επιπλέον, Ε.Ε. και Ινδία, στη βάση του μνημονίου, συμφωνούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και πληροφορίες σχετικά με τα οικοσυστήματα ημιαγωγών τους. Επίσης, δεσμεύονται να προσδιορίσουν τομείς συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και θα προωθήσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ταλέντων και εργατικού δυναμικού για τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Εύφορο έδαφος για επενδύσεις

Η Ευρώπη, με μερίδιο κάτω του 10% στην παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών και με στόχο αυτό να φτάσει στο 20%, προσπαθεί να δημιουργήσει εύφορο έδαφος για επενδύσεις σε ημιαγωγούς. Σε μια προσπάθεια να κλείσει την “ψαλίδα” που τη χωρίζει από τους διεθνείς ανταγωνιστές της σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα, η Ε.Ε. επιχειρεί να αποκτήσει ψηφιακή κυριαρχία, θέτοντας σε ισχύ την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, γνωστή ως “Chip Act”.

Η νέα νομοθεσία για τα μικροκυκλώματα θεσπίζει δέσμη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού, της ανθεκτικότητας και της τεχνολογικής υπεροχής της Ε.Ε. στις τεχνολογίες και τις εφαρμογές ημιαγωγών. Βασίζεται δε σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας της πράξης – η πρωτοβουλία “Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη” – θα διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην παραγωγή, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας, καινοτομίας και αγοράς, προωθώντας την εκβιομηχάνιση καινοτόμων τεχνολογιών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η πρωτοβουλία θα υποστηριχθεί από κονδύλια της Ε.Ε. ύψους €3,3 δισ., τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν με κονδύλια από τα κράτη-μέλη.

Ο δεύτερος πυλώνας θα ενθαρρύνει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις σε εγκαταστάσεις παραγωγής, ενισχύοντας έτσι τους κατασκευαστές ημιαγωγών και τους προμηθευτές τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθορίζει ένα πλαίσιο για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και ανοιχτά χυτήρια της Ε.Ε., που είναι πρωτοποριακά και συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού και σε ένα ανθεκτικό οικοσύστημα προς το συμφέρον της Ένωσης. Αυτές οι πρωτοποριακές εγκαταστάσεις είναι επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις, με την επιφύλαξη της έγκρισής τους από την Επιτροπή.

Διαχείριση κρίσεων

Ο τρίτος πυλώνας της ευρωπαϊκής πράξης για τα μικροκυκλώματα θεσπίζει έναν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και μεταξύ αυτών, την παρακολούθηση του εφοδιασμού όσον αφορά τους ημιαγωγούς, την εκτίμηση της ζήτησης, την πρόβλεψη ελλείψεων κι εάν χρειαστεί, την ενεργοποίηση σταδίου κρίσης.

Με περισσότερα από €43 δισ. δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων να κινητοποιούνται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράξης, η Ε.Ε. θέλει να μπορεί να διαχειρίζεται προληπτικά και γρήγορα μελλοντικούς κλυδωνισμούς στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ζωτικής σημασίας

“Τα μικροκυκλώματα είναι ζωτικής σημασίας για τις οικονομίες μας. Ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες των αλυσίδων εφοδιασμού ημιαγωγών. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Ινδία, έναν βασικό εταίρο, σε θέματα εμπορίου και τεχνολογίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού. Μακροπρόθεσμα, η συνεργασία μας στον τομέα της έρευνας και των δεξιοτήτων θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας”, τόνισε ο Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς.

“Οι ημιαγωγοί τροφοδοτούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για την οικονομική μας ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ε.Ε., αλλά και της οικονομίας της γενικότερα. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την Ινδία, έναν αξιόπιστο και δυναμικό εταίρο με συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, θα προωθήσει την καινοτομία σε αυτόν τον σημαντικό τομέα”, σχολίασε, από την πλευρά της, η κυρία Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας.

Πηγή: https://www.sepe.gr/

You May Like This