nowmag.gr

Καθώς αφήνουμε πίσω μας ένα δύσκολο 2023 και μπαίνουμε σε ένα αβέβαιο 2024, οι ομάδες κυβερνοασφάλειας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν απίστευτη πίεση. Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η εξάπλωση των υβριδικών πολιτικών εργασίας θα συνεχίσει να επεκτείνει τις επιφάνειες απειλών. Η στοίβα ασφαλείας θα συνεχίσει να γίνεται πιο αποκεντρωμένη και πολύπλοκη, και οι απειλές θα συνεχίσουν να γίνονται πιο εξελιγμένες, χρησιμοποιώντας προηγμένες τακτικές και τεχνικές επίθεσης για την εκμετάλλευση των αδυναμιών σε όλη την υποδομή πληροφορικής των οργανισμών. Το αποτέλεσμα θα είναι υπερτεταμένες ομάδες ασφαλείας και κούραση– ιδιαίτερα μεταξύ μικρότερων ομάδων ασφαλείας και οργανισμών που δεν διαθέτουν κέντρο επιχειρήσεων ασφαλείας (SOC). Είναι σαφές ότι οι σημερινές ομάδες ασφαλείας πρέπει να βρουν λειτουργική αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις κρίσιμες προκλήσεις το 2024. Το κλειδί; Βελτιωμένη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ομάδων. 

Ένα υπερδραστήριο 2023

  Έχουμε δει απίστευτες αλλαγές στο τοπίο της κυβερνοασφάλειας το 2023. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εργασία από οπουδήποτε οι πολιτικές επεκτείνουν τις επιφάνειες απειλών με γρήγορο ρυθμό. Το cloud ενισχύει την καινοτομία, την ευελιξία και την ανάπτυξη, αλλά κάνει επίσης την υποδομή IT πιο περίπλοκη. Οι περισσότερες καθημερινές εργασίες εκτελούνται σε πρόγραμμα περιήγησης, μειώνοντας την ορατότητα των αναλυτών σε πραγματικό χρόνο. Ενώ η περεταίρω εξάπλωση νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (AI/ML) βοηθούν τους κακόβουλους να δημιουργήσουν εξελιγμένες επιθέσεις σε κλίμακα που μπορεί να προσαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο.

  Αυτές οι αλλαγές είναι αρκετές για να προκαλέσουν πονοκέφαλο σε οποιονδήποτε αναλυτή ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος πάσχει από στελέχη, καθώς οι περισσότερες ομάδες αποτελούνται από κουρασμένο προσωπικό, ελλιπές σε αριθμό, ενώ συχνά στηρίζονται σε παλαιότερης γενιάς και μη επαρκή εργαλεία. Το πλήθος των πλατφόρμων που καλούνται να διαχειριστούν, συχνά οδηγεί σε λάθη και σε χαμηλή αποδοτικότητα.

  Η κατασκευή και η διατήρηση ενός SOC στο εσωτερικό του οργανισμού, ασφαλώς συμβάλλει στην άμβλυνση αυτών των πιέσεων απλοποιώντας πολύπλοκες διαδικασίες ασφαλείας μέσω της ορατότητας και της ενοποίησης. Και η αυτοματοποίηση μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό των χειροκίνητων εργασιών, επιτρέποντας στους αναλυτές να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικά σημεία ασφάλειας, όπως το Threat Intelligence. Ωστόσο, η καθιέρωση και συντήρηση ενός SOC αποτελεί πολυτέλεια για πολλούς οργανισμούς, καθώς επιφέρει σημαντικά κόστη. Έτσι οι περισσότεροι συνεχίζουν να βασίζονται σε μικρότερες ομάδες για την προστασία του οργανισμού από κακόβουλες απειλές, χρησιμοποιώντας δεκάδες εργαλεία για την εξασφάλιση σύγχρονης, δυναμικής και ολοένα και περισσότερο βασισμένης στο cloud.

Δημιουργώντας μια ολιστική προσέγγιση

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα, η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων και η βελτιωμένη ανθεκτικότητα στην κυβερνοασφάλεια είναι εφικτά ακόμη και σε περιβάλλοντα όπου δεν υπάρχουν μεγάλες, εξειδικευμένες ομάδες όπως το NetOps ή ομάδες αρχιτεκτονικής. Αυτή είναι η ουσία μιας ενοποιημένης προσέγγισης στην κυβερνοασφάλεια, ιδιαίτερα ζωτικής σημασίας σε περιβάλλοντα όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι. Σε αυτές τις ρυθμίσεις, η ομάδα ασφαλείας γίνεται μια πολύπλευρη δύναμη, ικανή να διαχειρίζεται την ασφάλεια εφαρμογών, τις λειτουργίες δικτύου και την αρχιτεκτονική της υποδομής, κάνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. Αυτή η στρατηγική εξαρτάται από την δέσμευση για ομαδική εργασία και συνεργασία εντός της ομάδας. Κάθε μέλος είναι το κλειδί για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων, διασφαλίζοντας ισχυρή ενσωμάτωση ασφάλειας σε όλη την υποδομή IT. Το κλειδί της επιτυχίας σε αυτά τα σενάρια είναι ο επαναπροσδιορισμός των παραδοσιακών ρόλων πληροφορικής, η δημιουργία σαφών επιχειρησιακών γραμμών, η διάλυση παλαιού τύπου σιλό και η αξιοποίηση στο έπακρο των διαθέσιμων πόρων. Μια ενοποιημένη προσέγγιση στην κυβερνοασφάλειας επιτρέπει στις ομάδες, ανεξαρτήτως μεγέθους, να ανταποκρίνονται γρήγορα και αποτελεσματικά για να προστατεύσουν τον οργανισμό τους από ένα τοπίο συνεχώς μεταβαλλόμενων απειλών.

Ακολουθούν τρεις τρόποι με τους οποίους οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να βελτιώσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία σε ολόκληρο τον οργανισμό:

  • Στροφή σε μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο

Η προστασία των πιο πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού απαιτεί την κατανόηση του τι είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και πώς τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να εκτελέσουν την εργασία τους. Η τακτική συνομιλία με την ομάδα operation παρέχει ορατότητα σε κρίσιμα στοιχεία πληροφορικής, πώς αξιοποιούνται και τον κίνδυνο που ενέχουν για τον οργανισμό – αναγνώριση ρίσκου. Στη συνέχεια, ο συσχετισμός αυτών των πληροφοριών με άλλες ομάδες πληροφορικής —είτε πρόκειται για  υποδομές, εφαρμογές είτε για NetOps— διασφαλίζει ότι όλες οι συνθήκες ασφαλείας καλύπτονται στο σύνολο. Η διατήρηση αυτής της προσέγγισης που βασίζεται στον κίνδυνο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διασφαλίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στα σωστά σημεία και αξιοποιείται η διαχείριση των πόρων ασφαλείας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

  • Ανοικτά κανάλια επικοινωνίας

Οι ομάδες ασφαλείας συχνά παραπονούνται ότι προσπαθούν να κάνουν πάρα πολλά, με αποτέλεσμα την εξάντληση των αναλυτών και την μειωμένη απόδοση. Μην αναζητάτε ήρωες ! Συνεργαστείτε με τα υπόλοιπα μέλη πληροφορικής του οργανισμού για να επιμερίσετε τον φόρτο και την ευθύνη της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων πληροφορικής. Η ομάδες ασφαλείας θα πρέπει να παρέχουν τη βάση των βέλτιστων πρακτικών ασφάλειας και να βασίζονται και σε άλλες ομάδες για την εφαρμογή των σωστών πρακτικών, παρέχοντας παράλληλα υποστήριξη, έλεγχο και αναθεώρηση. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση των καναλιών επικοινωνίας ανοικτή σε όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα αλλά και στους συνεργάτες που προσφέρουν υπηρεσίες ασφαλείας (MSPs). Η συνεργασία μεταξύ των ομάδων διασφαλίζει την έγκαιρη αποτελεσματικότητα και την άμεση επίλυση των θεμάτων.

  • Βελτιώστε τους πόρους σας

  Η βελτιστοποίηση των πόρων κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητη, ειδικά όταν οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι. Αυτό απαιτεί τον κατάλληλο συνδυασμό ειδικευμένου προσωπικού, αποτελεσματικών εργαλείων και αποτελεσματικών διαδικασιών. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα σας περιλαμβάνει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση για κάθε μέρος της υποδομής ξεχωριστά (cloud, applications, network κ.α.) Τα εργαλεία πρέπει να αναβαθμίζονται και να ανταποκρίνονται επαρκώς στις εξελίξεις του χώρου και τις νέες ανάγκες του οργανισμού. Η μεγιστοποίηση της αξίας αυτών των εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας. Δεν αρκεί να έχετε προηγμένες λύσεις, πρέπει να μπορούν και να αξιοποιηθούν. Επιλέξτε τα εργαλεία σας βάσει των αναγκών σας και επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού σας. Επιλέξτε τους συνεργάτες σας στην ασφάλεια, αξιολογώντας την αποδοτικότητά τους και την σταθερή τους απόδοση έναντι των εξελιγμένων απειλών.

Πηγή: https://bitdefender.gr/

You May Like This