nowmag.gr

Η Epson, παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία και την καινοτομία, πέτυχε το στόχο της για 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, και προσμένει να επιτύχει το ίδιο παγκοσμίως μέχρι το τέλος του 2023. Με τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής έκθεσης βιωσιμότητας 2022/2023, η Epson καθορίζει το περιβαλλοντικό της όραμα, με την υπόσχεση να επιτύχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να εξαλείψει τη χρήση υπογείων πόρων έως το 2050.

Η έκθεση υπογραμμίζει περαιτέρω την πρόοδο της εταιρείας προς την επίτευξη αυτού του στόχου καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προωθεί τη μετασχηματιστική αλλαγή μέσω τεσσάρων βασικών τομέων: απαλλαγή απο εκπομπές άνθρακα, επέκταση των ορίων του κλάδου, εκπλήρωση της κοινωνικής της ευθύνης και ενίσχυση της διοικητικής της λειτουργίας.

Άλλα βασικά επιτεύγματα που επισημαίνονται είναι τα εξής:

Μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου: Μεταξύ του ΟΕ17 και του ΟΕ22, η Epson έχει σημειώσει σημαντικά βήματα, μειώνοντας την κατανάλωση φυσικού αεριού και τις εκπομπές ρύπων στα ευρωπαϊκά γραφεία της κατά 51%.
Απαλλαγή από εκπομπές άνθρακα στα γραφεία μας: Τα κεντρικά γραφεία της Γερμανίας μεταφέρθηκαν σε νέο κτίριο στο Ντίσελντορφ, οπού η κατανάλωση ενέργειας είναι 75% χαμηλότερη ανά μετρο2 σε σχέση με τα προηγούμενα γραφεία.

Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη: Η Epson ενίσχυσε περαιτέρω και συνεχίζει να βελτιώνει τη δέσμευση της στους τομείς της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης (DE&I), καθορίζοντας τη στρατηγική της για την ανάπτυξη των στόχων, των μετρήσεων και της διακυβέρνησης των εν λόγω τομέων.

Ο Yoshiro Nagafusa, πρόεδρός της Epson Europe B.V, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Epson σε μια προσέγγιση που πρεσβεύει πως το λιγότερο είναι περισσότερο: “Για εμάς, η φιλοσοφία μας για “αποδοτικότητα, μικρές διαστάσεις και ακρίβεια” είναι κάτι παραπάνω από μια τεχνολογική έννοια. Αποτελεί μια προσέγγιση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος και των ζωών με την εξάλειψη των αποβλήτων και τη δημιουργία μικρότερων, αποδοτικότερων και με μεγαλύτερη ακρίβεια προϊόντων”.

Από τις όχθες της λίμνης Σουβά στην Ιαπωνία, πάνω από 80 χρόνια πριν, η Epson αναπτύχθηκε περιτριγυρισμένη από την ομορφιά του φυσικού τοπίου, γι’ αυτό και η αποφασιστικότητα της να υπάρχει σε αρμονία με τη φύση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο πρόεδρός Nagafusa το εκφράζει αυτό στην έκθεση υπογραμμίζοντας: “Η ανάγκη διατήρησης των πολυτίμων πόρων του πλανήτη είναι ενσωματωμένη στην ιαπωνική μας κουλτούρα, και εκφράζεται τιμώντας τη δέσμευση του ιδρυτή μας να προστατεύουμε το περιβάλλον, να καταβάλουμε προσπάθειες για τη βιωσιμότητα και να βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο”.

Επίτευξη υψηλότερης βιωσιμότητας σε μια οικονομία απαλλαγμένη από εκπομπές ανθράκων. 

Από τους στόχους για 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια έως τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλα τα πεδία 1-32, η Epson αναπτύσσει πιο αποτελεσματικά μέτρα για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακατασκευή και την επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων της. Με την τεχνολογία εκτύπωσης inkjet που επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και με την ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων, η οποία μειώνει δραστικά την κατανάλωση νερού, η Epson μετριάζει περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πελατών της.

Επέκταση των Ορίων του Κλάδου

Η εταιρεία ανανεώνει τη δέσμευσή της στην τεχνολογική καινοτομία, επιταχύνοντας τη ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση για να επεκτείνει τα όρια του κλάδου. 

Η Epson δημιουργεί μια κυκλική παραγωγική διαδικασία και επενδύει πάνω από 34,7 εκατομμύρια ευρώ στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στην Ιαπωνία για την ανακύκλωση των μεταλλικών αποβλήτων και τη μετατροπή τους σε πρώτη ύλη για μεταλλουργία σε μορφή σκόνης. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία προωθείται μέσω της θυγατρικής της Epson, Atmix, οδηγεί την εταιρεία προς το παγκόσμιο όραμα της να εξαλείψει τη χρήση υπογείων πόρων έως το 2050.
Άλλες τεχνολογικές εξελίξεις περιλαμβάνουν την τεχνολογία Dry Fiber της Epson, η οποία χρησιμοποιείται πλέον για τη μετατροπή υφασμάτινων αποβλήτων από χώρους απόρριψης σε μη υφασμένα υλικά, υποσχόμενη ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη βιομηχανία της μόδας. Παράλληλα με την τεχνολογία δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, η Epson εστιάζει στην επέκταση της έρευνάς της γύρω από την τεχνολογία Dry Fiber, λόγω της ευελιξίας και της ικανότητάς της να παράγει πιο βιώσιμες λύσεις.

Ενίσχυση της κοινωνικής της ευθύνης

Πέρα από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, η Epson είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένη στην ενίσχυση της κοινωνικής της ευθύνης. Σε συνεργασία με τους υπευθύνους, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινότητες, η Epson συνεισφέρει στην κοινωνική ευημερία μέσω δραστηριοτήτων που δημιουργούν περιβαλλοντική και οικονομική αξία.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την διαφορετικότητα, την ισότητα και την ενσωμάτωση (DE&I), πάνω από το 86% των εργαζομένων της Epson Europe παρακολούθησαν σεμινάρια σχετικά με τους τομείς D&I, υπογραμμίζοντας την αφοσίωση της εταιρείας στη δημιουργία ενός ισότιμου περιβάλλοντος. Η Epson συνεχίζει να ενισχύει τη δέσμευσή της, συνεργαζόμενη με παγκόσμιους υποστηρικτές της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, όπως η Mission GENDER EQUITY, για να υποστηρίξει τους τομείς DE&I στην εταιρική της κουλτούρα.

Ενίσχυση της διοικητικής της λειτουργίας 

Η δέσμευση της Epson στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) υποστηρίζεται από την ευθυγράμμιση των λειτουργιών της με το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης ΣΒΑ που ανέπτυξε η Bureau Veritas. Η Epson είναι η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που αναγνωρίζεται από αυτόν τον πιστοποιημένο φορέα για την ενσωμάτωση των στόχων ΣΒΑ στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, ένα κομβικό ορόσημο στην πορεία της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Henning Ohlsson, Διευθυντής Βιωσιμότητας της Epson Europe B.V, αναφέρει την προοπτική της εταιρείας όσον αφορά τη βιωσιμότητα των στόχων ΣΒΑ: “Ο κόσμος αντιμετώπισε πολλές σημαντικές προκλήσεις και τα εθνικά ζητήματα αποτέλεσαν προτεραιότητα όπως ήταν φυσικό, έναντι των παγκόσμιων. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι στόχοι ΣΒΑ αποτελούν μια ουτοπία και, ως εκ τούτου, δεν είναι ρεαλιστικά εφικτοί. Παρά τις προκλήσεις, εμείς πιστεύουμε, ωστόσο, ότι οι ΣΒΑ εξακολουθούν να έχουν σκοπό. Πρόκειται για ένα προσιτό και κατανοητό σύνολο στόχων γύρω από τους οποίους μπορούν να συγκεντρωθούν άτομα, οργανισμοί και κυβερνήσεις για να εργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων, για το μέλλον των ανθρώπων και του πλανήτη”.

Η Epson έχει επιδείξει περαιτέρω τη δέσμευσή της για διαφανείς και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές υιοθετώντας προληπτικά τα σχέδια προτύπων της νέας οδηγίας της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD), πολύ πριν από την υποχρεωτική εισαγωγή της οδηγίας, όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση της.

You May Like This