nowmag.gr

Στην επόμενη φάση, την προπαρασκευαστική, περνά από την 1η Νοεμβρίου, το φιλόδοξο πλάνο της Ευρώπης για το ψηφιακό ευρώ. Η επόμενη φάση του έργου για το ψηφιακό ευρώ θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2023 και αρχικά θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Μετά από τα δύο έτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση, για να προετοιμάσει το έδαφος για το ενδεχόμενο μελλοντικής έκδοσης και διάθεσης ψηφιακού ευρώ. “Η έναρξη της προπαρασκευαστικής φάσης δεν αποτελεί απόφαση για την έκδοση ή μη ψηφιακού ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει αυτήν την απόφαση μόνο όταν ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, αναφέρει η ΕΚΤ.

Η προπαρασκευαστική φάση θα θέσει τα θεμέλια για το ενδεχόμενο έκδοσης ψηφιακού ευρώ και οι εργασίες της θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την ολοκλήρωση του εγχειριδίου κανόνων και την επιλογή των παρόχων, που θα αναπτύξουν την πλατφόρμα και την υποδομή. Η προπαρασκευαστική φάση διαδέχεται τη διερευνητική, που διήρκεσε δύο έτη και αφορούσε τον σχεδιασμό και τη διανομή του ψηφιακού ευρώ.

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ψηφιακή μορφή μετρητών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για όλες τις ψηφιακές πληρωμές σε όλη τη ζώνη του ευρώ. “Θα ήταν ευρέως προσβάσιμο, ελεύθερο για βασική χρήση και διαθέσιμο τόσο διαδικτυακά, όσο και εκτός σύνδεσης. Θα προσέφερε το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και θα επέτρεπε στους χρήστες να διακανονίζουν τις πληρωμές τους άμεσα σε χρήμα εκδιδόμενο από την κεντρική τράπεζα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πρόσωπο σε πρόσωπο, στο σημείο πώλησης, στο ηλεκτρονικό εμπόριο και σε συναλλαγές του Δημοσίου”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

Τα επόμενα βήματα

Κατά την προπαρασκευαστική φάση, μεταξύ άλλων, θα ολοκληρωθεί το εγχειρίδιο κανόνων για το ψηφιακό ευρώ και την επιλογή των παρόχων, που θα μπορούσαν να αναπτύξουν την πλατφόρμα και την υποδομή ενός ψηφιακού ευρώ.

Επίσης, σε αυτήν τη φάση θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, έλεγχοι και δοκιμές για την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ευρώ, που θα πληροί τόσο τις απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος, όσο και τις ανάγκες των χρηστών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την εμπειρία χρήστη, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση όλων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πρέπει να προετοιμάσουμε το νόμισμά μας για το μέλλον”, δήλωσε η Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ. “Προβλέπουμε ένα ψηφιακό ευρώ ως μια ψηφιακή μορφή μετρητών, που θα μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες τις ψηφιακές πληρωμές, χωρίς χρέωση και θα πληροί τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Θα συνυπήρχε με τα μετρητά σε φυσική μορφή, τα οποία θα είναι πάντοτε διαθέσιμα, χωρίς να αφήνει κανέναν στο περιθώριο”, πρόσθεσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Το ψηφιακό ευρώ θα καθιστούσε προτεραιότητα την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το Ευρωσύστημα δεν θα ήταν σε θέση να βλέπει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή να συνδέει τα στοιχεία πληρωμών με μεμονωμένα πρόσωπα. Το ψηφιακό ευρώ θα επιτύγχανε, επίσης, ένα επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τις πληρωμές εκτός σύνδεσης (offline) σχεδόν ίδιο όπως με τα μετρητά.

Το ψηφιακό ευρώ θα προωθούσε την ανθεκτικότητα, τον ανταγωνισμό και την καινοτομία στον ευρωπαϊκό τομέα πληρωμών. Θα διασφάλιζε την ύπαρξη μιας πανευρωπαϊκής λύσης πληρωμών για τη ζώνη του ευρώ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Θα στηριζόταν στη δική του υποδομή, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα. Θα προσέφερε μια πλατφόρμα, στην οποία οι ευρωπαϊκοί εποπτευόμενοι ενδιάμεσοι φορείς θα μπορούσαν να αναπτύξουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες για τους πελάτες τους, αυξάνοντας την αποδοτικότητα, μειώνοντας το κόστος και προωθώντας την καινοτομία.

“Καθώς οι άνθρωποι επιλέγουν ολοένα περισσότερο να πληρώνουν ψηφιακά, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την έκδοση ψηφιακού ευρώ παράλληλα με τα μετρητά”, δήλωσε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και πρόεδρος της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για το ψηφιακό ευρώ. “Το ψηφιακό ευρώ θα αύξανε την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πληρωμών και θα συνέβαλε στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης”.

Διανομή ψηφιακού ευρώ

Οι χρήστες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακού ευρώ μέσω της ειδικής εφαρμογής και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης (interface) του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που χρησιμοποιούν ή μέσω της εφαρμογής για το ψηφιακό ευρώ, που θα παρέχει το Ευρωσύστημα.

Άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ή ψηφιακές συσκευές, θα μπορούσαν επίσης να πληρώνουν με ψηφιακό ευρώ, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας κάρτα που θα παρείχε δημόσιος φορέας, όπως το ταχυδρομείο. Οι χρήστες θα μπορούσαν, επίσης, να ανταλλάσσουν το ψηφιακό ευρώ με μετρητά ή το αντίστροφο σε μηχανήματα επεξεργασίας μετρητών.

Το Ευρωσύστημα προσβλέπει σε ένα ψηφιακό ευρώ, που θα ήταν ελεύθερο για βασική χρήση για τους πολίτες. Η ύπαρξη ενός μοντέλου αποζημίωσης μεταξύ ενδιάμεσων φορέων και εμπόρων θα εξασφάλιζε ότι οι ενδιάμεσοι φορείς θα έχουν κίνητρα για τη διανομή ψηφιακού ευρώ, όπως συμβαίνει με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών και ότι θα υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις έναντι υπερβολικών χρεώσεων εξυπηρέτησης για τους εμπόρους. Το Ευρωσύστημα θα αναλάμβανε τις δικές του δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, που σχετίζονται με τη διαχείριση σχήματος και την επεξεργασία διακανονισμού.

Πηγή: sepe.gr

You May Like This