nowmag.gr

Νέα έρευνα σε περισσότερους από 8.300 οργανισμούς παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ της υιοθέτησης της τεχνολογίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Μια νέα σημαντική επιστημονική έρευνα για τα μελλοντικά συστήματα (Future Systems) από την Accenture ρίχνει άπλετο φως στον τεράστιο αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις και η υιοθέτηση της τεχνολογίας στις οικονομικές επιδόσεις μιας επιχείρησης και πρωτίστως στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά που υιοθετούν εταιρείες με ηγετική θέση στην αγορά. Η νέα έρευνα, με τίτλο: “Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems”, παρουσιάζει σημαντικά ευρήματα για τον τρόπο διάχυσης της καινοτομίας σε μεγάλη κλίμακα και την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών επενδύσεων, βασιζόμενη στην αρχική μελέτη Future Systems της Accenture που πραγματοποιήθηκε πέρυσι και στηρίζεται σε ένα δείγμα άνω των 8.300 οργανισμών σε 20 κλάδους και 20 χώρες. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανοήσουν και να μειώσουν το χάσμα επίτευξης καινοτομίας (innovation achievement gap), το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της δυνητικής και της επιτευχθείσας αξίας προερχόμενη από τεχνολογικές επενδύσεις.

Η έρευνα Future Systems είναι η μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια της Accenture στον τομέα της πληροφορικής και αναφέρεται σε ώριμες αλλά και αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), το blockchain και η επαυξημένη πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτής, οι εταιρείες έχουν βαθμολογηθεί σε τρεις σημαντικές διαστάσεις: την υιοθέτηση της τεχνολογίας, το βάθος της υιοθέτησης και την ετοιμότητά τους σε επίπεδο οργάνωσης και κουλτούρας. Βαθμολογώντας καθέναν από αυτούς τους βασικούς παράγοντες, η μελέτη καθόρισε ποιες εταιρείες ήταν «Ηγέτες» και ποιες «Ουραγοί». Παρακολουθώντας τους δείκτες επιδόσεων μεταξύ 2015 και 2023 (βάσει προβλέψεων), η μελέτη εντοπίζει τη σχέση μεταξύ της υιοθέτησης της τεχνολογίας και της επιτευχθείσας αξίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι «Ηγέτες» αυξάνουν τα έσοδά τους με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν των «Ουραγών». Επιπλέον, μόνο το 2018, οι «Ουραγοί» απώλεσαν 15% σε επίπεδο εσόδων, ενώ μπορεί να χάσουν ακόμα και 46% σε επίπεδο κερδών μέχρι το 2023, αν δεν αλλάξουν την τεχνολογική προσέγγιση της επιχείρησής τους.

“Οι διοικήσεις (C-Suite) επενδύουν εντυπωσιακά ποσά στις νέες τεχνολογίες, αλλά οι επιχειρήσεις τους δεν καρπώνονται τα οφέλη της καινοτομίας ως αποτέλεσμα αυτών των επενδύσεων”, δήλωσε ο Bhaskar Ghosh, επικεφαλής της Accenture Technology Services. “Στη σύγχρονη μετα-ψηφιακή εποχή, η οποία στηρίζεται στα δεδομένα (data-driven), οι οργανισμοί οφείλουν να έχουν μια προσεκτικά συγκροτημένη στρατηγική για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και ένα σαφές όραμα όσον αφορά τα μελλοντικά συστήματά τους. Η πιο πρόσφατη έρευνά μας αποκαλύπτει ότι οι κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως επενδύουν σε ολιστικά, προσαρμόσιμα και ανθρωποκεντρικά συστήματα για να μεγιστοποιήσουν την καινοτομία, τις επιχειρηματικές επιδόσεις και την αξία”.

Συγκεκριμένα, οι «Ηγέτες» πιστεύουν ότι οι άνθρωποι και οι μηχανές αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοενδυναμώνονται, ενώ παράλληλά οι εταιρείες και τα οικοσυστήματά τους μπορούν να σχηματίσουν αμοιβαία επωφελείς συμμαχίες. Είναι ένας λόγος για τον οποίο υποκινούνται στο να οικοδομήσουν μελλοντικά συστήματα που είναι ολιστικά και χωρίς περιορισμούς, προσαρμόσιμα και ανθρωποκεντρικά, τα οποία η μελέτη ορίζει ως εξής:

  • Ολιστικά – Χωρίς περιορισμούς (boundaryless): Τα ολιστικά συστήματα αξιοποιούν και κινούνται πέρα από τα θολά όρια -ανάμεσα στον εξοπλισμό/συστήματα πληροφορικής, τις εταιρείες και ανάμεσα σε ανθρώπους και μηχανές- δημιουργώντας νέους χώρους όπου ευδοκιμούν οι ιδέες και η συνεργασία.
  • Προσαρμόσιμα: Τα προσαρμόσιμα συστήματα μαθαίνουν, βελτιώνονται και προσαρμόζονται από μόνα τους, εξαλείφοντας τις τριβές που εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενισχύοντας έτσι τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις, εκθετικά ταχύτερα.
  • Ανθρωποκεντρικά: Τα ανθρωποκεντρικά συστήματα μιλούν, ακούν, βλέπουν και καταλαβαίνουν όπως και εμείς, φέρνοντας απλότητα σε κάθε αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και δημιουργώντας το πλεονέκτημα του αύριο.

“Για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των τεχνολογικών επενδύσεών τους, οι κορυφαίοι οργανισμοί βελτιώνουν το «τεχνολογικό πηλίκο», οδηγούμενοι πέρα ​​από τη δημιουργία μεμονωμένων δομών αριστείας, στην εφαρμογή μιας στρατηγικής για την επίτευξη μετασχηματισμού σε ολόκληρη την επιχείρηση”, πρόσθεσε ο Ghosh.

Η έρευνα Future Systems διαπίστωσε επίσης ότι οι «Ηγέτες» έχουν διαφορετική κουλτούρα και προσέγγιση στην υιοθέτηση των τεχνολογιών σε ολόκληρη την επιχείρηση και στον οργανωτικό μετασχηματισμό – συχνά σε έντονη αντίθεση με τους «Ουραγούς». Συγκεκριμένα, οι «Ηγέτες»:

  • Υιοθετούν γρήγορα, ευέλικτες τεχνολογίες: Οι «Ηγέτες» υιοθετούν ισχυρές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη σε ​​ποσοστό 98% σε σύγκριση με μόλις 42% των «Ουραγών». Οι «Ηγέτες» χρησιμοποιούν επίσης λύσεις όπως το DevSecOps, τα microservices και τα containers σε ποσοστό 97% σε σχέση με μόλις 30% των «Ουραγών».
  • Αγκαλιάζουν το υπολογιστικό νέφος: Οι «Ηγέτες» βρίσκονται πολύ μπροστά όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud ως τρόπο αποτελεσματικής μόχλευσης άλλων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και των analytics. Ένα συντριπτικό ποσοστό 95% των «Ηγετών» θεωρεί το υπολογιστικό νέφος ως καταλύτη στην καινοτομία, σε σύγκριση με μόλις 30% των «Ουραγών».
  • Αντιμετωπίζουν τα δεδομένα ως εταιρικό κεφάλαιο: Ποσοστό 90% των «Ηγετών» λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την ποιότητα των δεδομένων αντί να βασίζεται σε δεδομένα που είναι δυνητικά μη επαληθευμένα ή μεροληπτικά (biased). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 94% των «Ηγετών» πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι αρκετά αξιόπιστα ώστε να οδηγήσουν την αλλαγή των επιχειρήσεών τους, σε σύγκριση με μόλις 64% των «Ουραγών».
  • Διαχειρίζονται τις τεχνολογικές επενδύσεις σε όλος το εύρος της επιχείρησης: Οι «Ηγέτες» επιτυγχάνουν καλύτερη επιχειρηματική ευθυγράμμιση μέσω της αποτελεσματικής άρσης των φραγμών μεταξύ του ΙΤ και των λοιπών τμημάτων.
  • Αναβαθμίζουν το ταλέντο τους: Οι «Ηγέτες» χρησιμοποιούν βιωματική μάθηση σε τριπλάσιο βαθμό σε σχέση με τους «Ουραγούς»: 73% έναντι 24%. Το AI και οι προηγμένες αναλύσεις σε περιοχές όπως η εξατομικευμένη μάθηση, η πρόβλεψη των αναγκών σε δεξιότητες των εργαζομένων και οι απαιτήσεις ικανοτήτων των εργαζομένων που αντιστοιχούν σε εκπαιδευτικές ενότητες χρησιμοποιούνται από το 87% των «Ηγετών», αλλά μόνο από το 35% των «Ουραγών».

Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη “Full Value. Full Stop” στη διεύθυνση https://www.accenture.com/gr-en/insights/future-systems/future-ready-enterprise-systems ή ακολουθήστε τη συζήτηση στο Twitter με hashtag #IntoTheNew.

###

Σχετικά με την Accenture

Η Accenture είναι μια κορυφαία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών στον τομέα της στρατηγικής, της συμβουλευτικής, των ψηφιακών λύσεων, της τεχνολογίας και των επιχειρησιακών λειτουργιών. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους και σε όλα τα επιχειρησιακά τμήματα, η Accenture δραστηριοποιείται στο σημείο τομής του επιχειρείν με την τεχνολογία, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες της να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να δημιουργήσουν βιώσιμη αξία. Με περισσότερα από 477.000 στελέχη στη διάθεση των πελατών της και παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες, η Accenture προωθεί την καινοτομία με όραμα να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος εργάζεται και ζει. Επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα www.accenture.com/gr-en/.

You May Like This