nowmag.gr

Με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας να πιέζουν, προβλέποντας ότι, έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. θα έχουν πρόσβαση σε σταθερά δίκτυα Gigabit και ότι όλες οι κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών, θα έχουν κάλυψη 5G, η Ευρώπη επιταχύνει τον βηματισμό της, για να επιτύχει τα ορόσημα, που η ίδια έχει θέσει. Η Ένωση έρχεται, πλέον, εγγύτερα στον στόχο της με τον λεγόμενο νόμο για τις υποδομές Gigabit (Gigabit Infrastructure Act – GIA), επί του οποίου επήλθε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για ένα εξόχως φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο που συζητά η Ευρώπη, με στόχο τη μείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας για την ανάπτυξη δικτύων με δυνατότητα Gigabit. Πρακτικά, η Ένωση αντικαθιστά με το Gigabit Infrastructure Act την Οδηγία BCRD του 2014 (για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών συνδέσεων 2014/61/ΕΕ), σε μια προσπάθεια να καταστήσει ευχερέστερες τις επενδύσεις σε υποδομές gigabit.

Προσωρινή συμφωνία για τον Gigabit Infrastructure Act, τον νέο νόμος της ΕΕ για υποδομές Gigabit

“Το GIA είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της Ευρώπης, όπως ορίζονται στην Ψηφιακή Δεκαετία 2030 και για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επόμενης γενιάς στην Ε.Ε.”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης.

“Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη οπτικών ινών και υποδομών 5G θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολη με λιγότερη διαχείριση. Αντιμετωπίζουμε αυτό το διοικητικό φόρτο μέσω του λεγόμενου νόμου για την υποδομή Gigabit. Έχουμε καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους πολίτες να σερφάρουν πιο γρήγορα χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες ή 5G”, σχολίασε, από την πλευρά του, ο Petra de Sutter, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Δημοσίων Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών.

Βασικοί στόχοι της νέας νομοθεσίας

Ο νέος νόμος στοχεύει στη μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους ανάπτυξης της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που προκαλείται εν μέρει από τις διαδικασίες χορήγησης αδειών πριν από την ανάπτυξη ή την αναβάθμιση των δικτύων. Αυτές οι διαδικασίες εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες, μερικές φορές χρονοβόρες και διαφορετικές μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο κανονισμός αποσκοπεί, επίσης, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων, στην παροχή ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας για όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς παράγοντες και στην παροχή πιο αποτελεσματικών διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης για τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο νόμος αντιμετωπίζει, επίσης, την ανάπτυξη και την πρόσβαση σε φυσική υποδομή εντός του κτιρίου. Αναμένεται να διευκολύνει τις διασυνοριακές εφαρμογές και να επιτρέψει σε ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατασκευαστές εξοπλισμού ή εταιρείες πολιτικού μηχανικού, να επιτύχουν καλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Οι τροπολογίες

Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τη γενική κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής για το GIA. Ωστόσο, οι συννομοθέτες τροποποίησαν τμήματα της πρότασης, κυρίως όσον αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

– Εισάγεται ένας υποχρεωτικός μηχανισμός συνδιαλλαγής μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και τηλεπικοινωνιακών φορέων ως ενδιάμεσο βήμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

– Συμπεριλαμβάνεται εξαίρεση για μια μεταβατική περίοδο για μικρότερους δήμους, καθώς και ειδικές διατάξεις για την προώθηση της συνδεσιμότητας σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

– Εισάγεται ειδική διάταξη για την αντιμετώπιση της παρουσίας διαμεσολαβητών μεταξύ ιδιοκτητών γης και φορέων εκμετάλλευσης υποδομής.

Τέλος, δεδομένου ότι οι τρέχουσες τιμές λιανικής για τις ρυθμιζόμενες ενδοκοινοτικές επικοινωνίες θα λήξουν στις 14 Μαΐου 2024, η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη συνέχιση της προστασίας των καταναλωτών, ειδικά για τους ευάλωτους χρήστες, με την επέκταση των ανωτάτων ορίων τιμών, τα οποία είναι € 0,19 ανά λεπτό για κλήσεις και €0,06  ανά μήνυμα SMS προς το παρόν.

Πηγή: https://www.sepe.gr/

You May Like This