nowmag.gr

Το οικοσύστημα της καινοτομίας συνεχίζει να χτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύοντας σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Μόνο μέσω του Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), από τη σύστασή του το 2020 μέχρι σήμερα, έχει εγκρίνει 111 επενδύσεις σε εξαιρετικά καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συνολικού ύψους άνω των 500 εκατ. ευρώ.

Από τη σύστασή του, το 2020, το ΕΣΚ έχει εγκρίνει 111 επενδύσεις σε εξαιρετικά καινοτόμους νεοφυείς επιχειρήσεις

Πρόκειται για χρηματοδότηση με στόχο την επέκταση ρηξικέλευθων καινοτομιών σε τομείς όπως η υγεία, η κυκλική οικονομία και το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον δεύτερο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου του ΕΣΚ.

Η ανακοίνωση αντιπροσωπεύει 69 νέες επενδύσεις σε σύγκριση με την πρώτη ανακοίνωση του Ιανουαρίου. Αυτό αποτελεί ισχυρή βάση για το ταμείο του ΕΣΚ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αναμένεται να επενδύσει πάνω από 3,5 δισ. ευρώ κατά τα επόμενα 7 έτη.

Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, που κυμαίνονται από 0,5 έως 15 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση επιχορηγήσεων ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη παρασχεθεί από το μέσο «Accelerator» του ΕΣΚ. Πριν από την πραγματοποίηση όλων των επενδύσεων, διενεργείται ενδελεχής αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και διαδικασία δέουσας επιμέλειας υπό την εποπτεία της Επιτροπής Επενδύσεων του Ταμείου του ΕΣΚ, και λαμβάνεται τελική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου του ΕΣΚ.

Τα μερίδια ιδιοκτησίας του ΕΣΚ κυμαίνονται από 10 % έως 25 % και χρησιμοποιούνται συνήθως για μόχλευση σε άλλους επενδυτές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύκλου χρηματοδότησης.

Καινοτομία στην πράξη
Παραδείγματα επενδύσεων, που υπεγράφησαν πρόσφατα στο πλαίσιο του Ταμείου του ΕΣΚ, περιλαμβάνουν:

-Antofénol (Γαλλία) – εταιρεία που παρέχει φυσική λύση για την προστασία των οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή·

-Gleechi AB (Σουηδία) – μετασχηματισμός της κατάρτισης με εικονική πραγματικότητα·

-Keyou GmBH (Γερμανία) – ανάπτυξη τεχνολογίας που επιτρέπει τη χρήση υδρογόνου σε κινητήρες ντίζελ·

-Lixea (Εσθονία) – νέα τεχνολογία για τη διάλυση αποβλήτων ξύλου με σκοπό την παραγωγή πρώτων υλών·

-Ophiomix (Πορτογαλία) – εργαλείο λήψης αποφάσεων για μεταμόσχευση ήπατος βάσει μοριακής υπογραφής.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Το Ταμείο του ΕΣΚ αναπτύχθηκε με ραγδαία ταχύτητα και έχει καθιερωθεί ως νέα δύναμη στις τεχνολογικές επενδύσεις της ΕΕ. Αυτή η μοναδική μορφή χρηματοδότησης – που συνδυάζει επιχορηγήσεις και μετοχικά κεφάλαια – αποδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική για τις πλέον ελπιδοφόρες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης, παρέχοντάς τους τα μέσα για να αναπτύξουν και να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην Ευρώπη».

Πώς επενδύει το Ταμείο
Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας αποτελεί ρηξικέλευθη πρωτοβουλία της Επιτροπής για την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου (μεταξύ 0,5 και 15 εκατ. ευρώ) σε ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας και υψηλού αντικτύπου. Το Ταμείο του ΕΣΚ παρέχει «υπομονετικά κεφάλαια» και επενδύει σε εταιρείες από οποιονδήποτε τομέα, σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σε χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Το Ταμείο του ΕΣΚ αποσκοπεί στην κάλυψη ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού κενού και ο κύριος σκοπός του δεν είναι να μεγιστοποιήσει την απόδοση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, αλλά να έχει μεγάλο αντίκτυπο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εταιρειών με ανατρεπτικές τεχνολογίες. Στόχος του είναι η προσέλκυση παραγόντων της αγοράς με τη δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου παρόχων κεφαλαίων και στρατηγικών εταίρων ικανών για συνεπενδύσεις και παρακολούθηση της χρηματοδότησης με σκοπό τον περαιτέρω επιμερισμό των κινδύνων.

Πηγή: sepe.gr

You May Like This